Du är här

2017-08-31

Ikano Bank: Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2017-06-30: Tillväxt på alla marknader

"Under första halvåret 2017 fortsatte Ikano Bank att växa på samtliga
marknader. Affärsvolymen ökade med 12 procent och utlåningen
inklusive leasing steg med 10 procent. Efterfrågan på bankens
företagsprodukter är fortsatt mycket hög och framförallt den svenska
marknaden har under perioden gått bra. Även privatutlåningen har
utvecklats bra i Storbritannien, Sverige och Danmark."

Stefan Nyrinder, Verkställande direktör, Ikano Bank AB (publ)

Resultat för första halvåret 2017
(Jämförelsetal avser 2016-06-30 om inget annat anges)

· Affärsvolymen ökade med 12 procent till 65 732 mSEK (58 848)
· Utlåningen, inklusive leasing, ökade med 10 procent till 35 523
mSEK (32 164)

· Inlåning från allmänheten steg med 16 procent till 25 285 mSEK (21
854)

· Rörelseresultatet sjönk med 11 procent till 361 mSEK (406)
· Periodens nettoresultat sjönk till 265 mSEK (291)
· Räntenettot sjönk med 1 procent till 982 mSEK (993)
· Avkastning på eget kapital uppgick till 10,4 procent (13,9)
· Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 14,4 procent (13,5) och
den totala kapitalrelationen uppgick till 16,7 procent (15,9)

· Likviditetsreserven uppgick till mSEK 4 303 (4 933) och den totala
likviditetsportföljen uppgick till 5 506 mSEK (5 677)

Utblick för resterande del av 2017
Sammantaget är utblicken för andra halvåret 2017 positiv och
utvecklingen för banken som helhet förväntas vara fortsatt god. Det
är ännu för tidigt att dra några slutsatser om hur Brexit kommer att
påverka bankens verksamhet i Storbritannien och strategin att växa på
den brittiska marknaden ligger fast. Rekrytering av en ny VD pågår
och väntas vara klar innan årets slut.

[image]

För definitioner av alternativa nyckeltal som används för att beskriva
bankens verksamhet se bankens årsredovisning för 2016 som finns på
bankens hemsida www.ikanobank.se/om-banken/ekonomisk-information

[image]

Ikano Banks delårsrapport i sin helhet finns tillgänglig på bolagets
hemsida:

www.ikanobank.se/om-banken/ekonomisk-information
Informationen är sådan som Ikano Bank AB (publ) ska offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti kl.
13.00.

För mer information kontakta
Stefan Nyrinder, vd
Tel: +46 (0)705-868 414
Email: Stefan.Nyrinder@ikano.se

Om Ikano Bank
Ikano Bank erbjuder enkla och förmånliga lån och sparprodukter till
privatkunder, säljstödstjänster till detaljhandelsföretag samt
leasing och fakturaköpslösningar till företagskunder. Ikano Bank
finns i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Polen,
Tyskland samt Österrike. Mer information om bolaget finns på
www.ikanobank.se

Om Ikano
Ikano är en internationell företagsgrupp med verksamheter inom bank,
försäkring, bostad och detaljhandel. Ikano grundades 1988 och ägs av
familjen Kamprad. Mer information hittar du på www.ikanogroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ikano-bank/r/ikano-bank-ab--publ--delarsrappor...
http://mb.cision.com/Main/2754/2337058/716342.pdf
http://mb.cision.com/Public/2754/2337058/8a37a98a3cbe5f62.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.