Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-11

IMF: EXPANSIV POLICY BYGGER UPP RISKER PÅ LÄNGRE SIKT - GFSR

STOCKHOLM (Direkt) Tack vare en expansiv penningpolitik och allt starkare
tillväxt fortsätter de kortfristiga riskerna mot den globala finansiella
stabiliteten att minska. Samtidigt som den expansiva penningpolitiken krävs
för att lyfta inflationen och aktiviteten ökar den dock stabilitetsriskerna
på medellång sikt genom högre värderingar på finansmarknaderna och större
skuldsättning.

Det skriver Internationella valutafonden, IMF, i sin globala finansiella
stabilitetsrapport, GFSR, på onsdagen.

"Närtida risker mot finansiell stabilitet har minskat med den starkare globala
återhämtningen, men medelfristiga sårbarheter byggs upp när jakten på
avkastning intensifieras. Riskerna roterar från bankerna till
finansmarknaderna", skriver IMF.

De noterar att det i närtid ser allt mer stabilt ut för det globala
finansiella systemet. Policystöd, en allt starkare global konjunktur och ett
allt mer robust banksystem bidrar till att förbättra utsikterna. Samtidigt
innebär miljön med mjuka penningpolitiska och finansiella förhållanden att
riskaptiten har ökat markant, vilket medför ökade risker på lite längre sikt
när investerare söker sig till allt mer riskfyllda placeringar.

"Det finns för mycket pengar som jagar avkastande tillgångar", skriver IMF som
noterar att 80 procent av alla obligationer med "investment grade" handlades
över 4 procent före finanskrisen, mot bara 5 procent i dag.

IMF skriver att värderingen på många tillgångsmarknader har blivit allt mer
ansträngd, samtidigt som skuldsättningen ökar. Skuldsättningen i den icke
finansiella sektorn i G20-länderna är nu högre än den var före finanskrisen.
Även om detta bidrar till högre tillväxt i närtid innebär det samtidigt ökad
sårbarhet för högre räntor och svagare konjunktur.

"Den stora utmaningen för beslutsfattare är att se till att uppbyggnaden av
finansiella sårbarheter hålls i schack samtidigt som penningpolitiken
fortsätter att stödja den globala återhämtningen", skriver IMF.

Det handlar om en delikat balansgång för världens centralbanker när den
expansiva penningpolitiken väl ska normaliseras. Stramas penningpolitiken åt
för snabbt kan det leda till turbulens på finansmarknaderna och bakslag i
framstegen att få upp inflationen till målen. Går det för långsamt innebär
den längre tiden med låga räntor att riskerna byggs upp än mer, med än större
risker på medellång sikt som följd.

IMF uppmanar beslutsfattarna att ta tillfället i akt när tillväxtutsikterna
förbättras för att vidta åtgärder för att minska riskerna på medellång sikt.

För centralbankernas del handlar det om att få till stånd en mjuk
normalisering genom tydlig kommunikation och guidning för hur de ska minska
balansräkningar och höja styrräntor.

"Tydlig vägledning för policyförändringar kommer att hjälpa till att förankra
marknadsförväntningarna och avvärja oönskade marknadsstörningar och
volatilitet", skriver IMF.

Vidare vill IMF att arbetet med att stärka bankerna fortsätter, genom bland
annat ett resolutionsramverk och få klart Basel III. Stärkta
makrotillsynsåtgärder för att dämpa stigande skuldsättning och ökade
stabilitetsrisker föreslås också, liksom skärpta regleringar av finanssektorn
utanför bankerna.

Vad gäller Kina noterar IMF att stabil tillväxt och finansiell åtstramning de
senaste kvartalen minskat oron för en inbromsning i närtid med negativa
effekter för världsekonomin. Kinas finansiella system innebär dock fortsatt
förhöjda risker, med sin storlek, komplexitet och snabbt stigande
skuldsättning. Banksektorns tillgångar har bara sedan slutet av 2012 stigit
från 240 procent av BNP till 310 procent. Till detta kommer snabbt ökade
"skuggkrediter". Enligt IMF kommer det att bli svårt att minska sårbarheten
utan att samtidigt dämpa kredittillväxten, vilket i sig kommer att bromsa
tillväxten.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.