Du är här

2017-10-03

IMF: FINANSIELLA SYSTEMET GER VÄRDEFULL INFO OM RISKER

STOCKHOLM (Direkt) Förändringar i tillståndet i det finansiella systemet kan
ge kraftfulla signaler om risker mot den ekonomiska aktiviteten framöver.
Inför finansiella kriser ökar ofta finansiella bräckligheter i gynnsamma
ekonomiska förhållanden, då tillgången till finansiering är god och riskerna
förefaller vara dämpade.

Det skriver en grupp IMF-ekonomer i ett delkapitel ur den kommande globala
stabilitetsrapporten.

"När dessa bräckligheter är tillräckligt förhöjda medför de signifikanta
nedsidesrisker för ekonomin. Därmed kan en bevakning av hur de finansiella
förhållandena utvecklas erbjuda värdefull information för beslutsfattare om
risker mot framtida tillväxt, och därmed också lägga grund för riktade
förebyggande åtgärder", skriver IMF-ekonomerna.

De konstaterar att medan vidgade riskpreadar, stigande volatilitet i
tillgångspriser och avtagande riskaptit är signifikanta prediktorer på stora
ekonomiska nedgångar på kort sikt så erbjuder högre belåning och
kredittillväxt en mer signifikant signal om ökade nedåtrisker mot BNP på
medellång sikt.

Nuvarande läge, med låga finansieringskostnader och låg volatilitet på
finansmarknaderna, stöder därmed en hoppfull bedömning om riskerna mot den
globala ekonomin på kort sikt. Men den ökade belåningen signalerar
potentiella risker längre fram, enligt IMF-ekonomerna.

"Dessa resultat understryker vikten av att beslutsfattarna bibehåller en
förhöjd vaksamhet mot risker under perioder med gynnsamma
finansieringsförhållanden som kan utgöra bördig jord för ackumulering av
finansiella bräckligheter", konstaterar ekonomerna.

De konstaterar att retrospektiva realtidsanalyser av den globala finanskrisen
visar att prognosmodeller som förstärkts med finansiella förhållanden skulle
ha visat en betydligt högre sannolikhet för den ekonomiska nedgång som blev
följden, jämfört med de modeller som enbart baserades på den senaste tidens
tillväxtutveckling.

Enligt IMF-ekonomerna kan förbättringar i den prediktiva förmågan för
allvarliga ekonomiska nedgångar, även på korta tidshorisonter, vara viktigt
för möjligheten att i rätt tid införa penningpolitiska åtgärder och
krishanteringsåtgärder.

Kapacitet att samla in långsiktsinformation från tillgångspriser och
kreditaggregat kan också hjälpa till att utforma policyregler för att hantera
finansiella bräckligheter i takt med att de utvecklas.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.