Du är här

2017-09-27

IMF: KLIMATFÖRÄNDRING TUFFAST FÖR LÅGINKOMSTLÄNDER

STOCKHOLM (Direkt) Den globala temperaturen har stigit i en takt som saknar
motstycke de senaste 40 åren och en signifikant ytterligare uppvärmning kan
komma, beroende på vår kapacitet att stoppa utsläppen av växthusgaser.

De makroekonomiska effekterna av uppvärmningen är ojämna, med de negativa
konsekvenserna koncentrerade i länder med relativt varmt klimat, som de
flesta låginkomstländer.

Det skriver en grupp IMF-ekonomer i ett delkapitel ur den kommande globala
konjunkturrapporten.

"I dessa länder sänker en ökad temperatur produktionen per capita genom
minskad jordbruksproduktion, dämpad produktivitet hos arbetare som utsätts
för hettan, lägre investeringar och sämre hälsa", skriver IMF-ekonomerna.

De konstaterar att de negativa effekterna i någon mån kan begränsas av en sund
inhemsk politik och investeringar i specifika anpassningsstrategier.

"Men givet begränsade manöverutrymmen i många låginkomstländer måste det
internationella samfundet spela en nyckelroll för att stödja dessa länders
ansträngningar för att hantera klimatförändringen - ett globalt hot som de
inte gjort mycket för att orsaka", skriver IMF-ekonomerna.

Med ett "konservativt antagande" om att väderchocker har permanenta effekter
på nivå på per capita-produktionen, snarare än tillväxttakten, drar
ekonomerna slutsatsen att de temperaturökningar som prognostiseras till år
2100, i ett scenario där inget görs för att stoppa klimatförändringen, kommer
att innebära att BNP per capita i ett representativt låginkomstland blir 9
procent lägre än vad den hade varit utan temperaturhöjning.

Räknat som nuvärde skulle den totala produktionsförlusten under perioden fram
till 2100 motsvara över 100 procent av nuvarande BNP, räknat på en
tillväxttakt på 1,4 procent per år.

Ekonomerna konstaterar att studien sammantaget målar en oroande bild där de
stigande temperaturerna får kraftigt ojämna effekter runt om i världen, och
där merparten av de negativa effekterna får bäras av de som minst har råd med
dem.

Med största sannolikhet kommer de flesta länderna märka de direkta effekterna
av obegränsade klimatförändringar genom uppvärmning till över optimala
temperaturer, mer frekventa och mer skadliga naturkatastrofer, stigande
havsnivåer, minskad biologisk mångfald och flera andra svårkvantifierade
effekter.

Ekonomerna bedömer vidare att klimatförändringarna sannolikt kan skapa
ekonomiska vinnare och förlorare på såväl individ- som sektornivå även i
länder som påverkas relativt måttligt av klimatförändringen. Men
låginkomstländer kommer att drabbas oproportionellt av ytterligare
temperaturökningar, och i låginkomstländer skulle sannolikt de fattiga
drabbas hårdast.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.