Du är här

2017-10-03

IMF: RISKER MED HÖGA SKULDER KAN MINSKAS MED RÄTT POLITIK

STOCKHOLM (Direkt) Stigande hushållsskulder lyfter ett lands ekonomi på kort
sikt, men på medellång sikt försämras tillväxten och risken för finansiella
kriser ökar. Med rätt regleringar och institutioner kan dock de negativa
effekterna minskas betydligt så att även ökande skulder i ett redan högt
utgångsläge framför allt kan vara positiva för ekonomin.

Det skriver en grupp IMF-ekonomer i ett delkapitel ur kommande globala
finansiella stabilitetsrapport (GFSR).

De noterar att hushållens skulder ökat stadigt sedan finanskrisen. I
utvecklade länder har hushållsskulder stigit från 52 procent av BNP 2008 till
63 procent av BNP 2016. I tillväxtländer syns en ökning från 15 till 21
procent av BNP.

Denna ökning är delvis en önskvärd effekt av en mer expansiv penningpolitik
efter krisen, men många centralbanker har också varnat för riskerna med ökad
skuldsättning. Enligt IMF:s analys innebär en ökad skuldsättning bland
hushåll en injektion till ekonomin på kort sikt, men det omvända på medellång
sikt.

"På kort sikt är en ökning av hushållens skulder i förhållande till BNP
typiskt sett förknippad med högre ekonomisk tillväxt och lägre arbetslöshet,
men effekterna vänds efter tre till fem år", skriver IMF-ekonomerna.

Dessutom är en högre ökningstakt i skuldsättning förknippad med en ökad risk
för en bankkris, särskilt om skuldsättningen var hög redan i utgångsläget.

Analysen visar att redan vid en skuldsättning runt 30 procent av BNP börjar
ökade skulder få negativa effekter på medellång sikt, vilket innebär att
många tillväxtländer har utrymme att framför allt kunna dra nytt av en ökad
skuldsättning även på lång sikt medan det ser annorlunda ut i utvecklade
länder.

Avvägningen mellan högre tillväxt nu och stabilitetsrisker längre fram kan
dock bli minskas betydligt med rätt åtgärder.

"Även i länder där hushållens skulder är höga kan avvägningen mellan tillväxt
och stabilitet mildras väsentligt genom en kombination av sunda
institutioner, regler och politik", skriver IMF-ekonomerna.

De negativa effekterna på medellång sikt av stigande skulder kan mildras av
bättre finansiell reglering och tillsyn, mindre beroende av extern
finansiering, rörlig växelkurs och mindre ekonomiska ojämlikhet.

IMF-ekonomerna uppmanar beslutsfattare att noga balansera fördelar och risker
med stigande skuldsättning, utan att äventyra finansiell utveckling.

Bland annat gäller det att våga ta tag i problem med stigande skuldsättning,
trots att det minskar BNP på kort sikt. IMF:s analyser visar att olika
makrotillsynsåtgärder kan minska hushållens kredittillväxt, både genom att
minska efterfrågan på lån genom att exempelvis begränsa hur mycket man får
låna i förhållande till inkomst eller genom att minska utbudet genom att
reglera bankernas utlåning.

---------------------------------------
Johan Bahlenberg +46 8 5191 7935

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.