Du är här

2017-08-18

Immunicum AB (publ): Delårsrapport april - juni 2017

Pressmeddelande18 augusti 2017

Immunicum AB: Delårsrapport april - juni 2017Immunicum AB (publ), First North Premier: (IMMU.ST), ett bioteknikbolag som
utvecklar nya immunaktiverande cancerbehandlingar mot ett antal solida
tumörer meddelar, publicerar idag sin delårsrapport inklusive en uppdatering
av hur verksamheten utvecklats under andra kvartalet 2017.

VD-kommentar andra kvartaletUnder det andra kvartalet har Immunicum avancerat på flera fronter som är
kritiska för bolagets positionering och för ilixadencel framgång, vårt
allogena cellbaserade cancerterapiläkemedel ilixadencels. Dessutom är jag
väldigt glad att vi har slutfört vår interna strategiska analys av nästa fas
i ilixadencels kliniska utvecklingsprogram. Programmet är utformat med fokus
på att öka antalet viktiga värdehöjande inflektionspunkter samt expandera
antalet indikationer och regulatoriska möjligheter för produkten inom
cancerterapi, ett område i mycket snabb utveckling. Tack vare ilixadencels
användbarhet inom flera olika solida tumörformer, potentiella synergier i
kombination med andra cancerterapier som PD-1 / PD-L1-hämmare och den goda
säkerhetsprofilen, har ilixadencel en växande potential. En mer ingående
beskrivning av planen går att finna i delårsrapporten och för att möjliggöra
genomförandet av programmet utvärderar vi nu olika finansieringsalternativ.

Immunicums framsteg under det andra kvartalet inkluderar fortsatt avancemang
för våra pågående kliniska studier inom njurcancer, levercellscancer och
GIST. I den pågående fas II-studien (MERECA-studien) på njurcancer har totalt
68 patienter rekryterats vid 28 centra i åtta europeiska länder samt i USA.
Rekryteringen av den första patienten i USA är ett viktigt steg. Även om
processen har tagit längre tid än planerat förväntar vi oss att rekryteringen
till MERECA-studien ska vara slutförd under andra halvåret i år. Ytterligare
en höjdpunkt har varit publiceringen iJournal for ImmunoTherapy of Cancer
av resultaten från den första kliniska studien med ilixadencel på patienter
med nyligen diagnosticerad metastaserad njurcancer. En annan positiv
händelsevar godkännandet av det internationella genereiska namnet (INN) för
ilixadencel, vår ledande läkemedelskandidat INTUVAX®. Båda visar på vårt
starka engagemang för att ta denna terapi till patienter och leverera
långsiktiga värden till våra aktieägare.

Vi har fortsatt våra aktieägare i fokus när vi nu går in i Immunicums nästa
utvecklingsfas för att tillvarata ilixadencels fulla potential. Under det
senaste året har det skett stora framsteg i våra kliniska utvecklingsprogram,
vilket övertygar oss om att vi har valt rätt riktning för ilixadencel. Det
här är spännande tider för mig som VD och hela teamet hos Immunicum då vi
positionerar företaget på en väg med mätbara framgångar i våra studier och
för patienterna. Jag ser fram emot att komma med återkommande uppdateringar
kring våra planer och resultat under kommande månader.

Carlos de Sousa
VD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET * Bolaget erhöll godkännande av det internationella generiska namnet (INN),
ilixadencel för sin ledande läkemedelskandidat INTUVAX®, en
cancerimmunaktiverare speciellt utvecklad för att förstärka patientens egna
immunsystem för att identifiera och angripa cancerceller. INN-systemet har
etablerats för att underlätta identifieringen av farmaceutiska substanser
eller aktiva farmaceutiska ingredienser på ett unikt och universellt sätt.
Ilixadencel är det rekommenderade generiska namnet som
Världshälsoorganisationen (WHO) har valt ut i nära samarbete med "Expert
Advisory Panel" vid "The International Pharmacopoeia and Pharmaceutical
Preparations".
* Publicering av resultaten från den första kliniska studien med ilixadencel
på patienter med nyligen diagnosticerad metastaserad njurcancer (mRCC)
iJournal for ImmunoTherapy of Cancer . Resultaten lyfter fram ilixadencels
potential som en nydanande cancerimmunaktiverare för patienter med solida
tumörer, baserad på sin goda säkerhetsprofil samt initiala indikationer på
en förlängd överlevnadstid.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN * Den första USA-patienten har rekryterats i den pågående Fas II
MERECA-studien (MEtastatic REnal Cell CArcinoma). Detta innebär en fortsatt
expansion av Immunicums kliniska program för att realisera ilixadencels
potential och att genomföra en global klinisk prövning som möter alla de
regel- och tillverkningskrav som gäller för en cellbaserad terapi i USA.
* Bolaget meddelade att sista patientbesöket (Last Visit Last Patient) har
genomförts i den pågående fas I/II-studien i vilken patienter med avancerad
levercancer (HCC) behandlats med ilixadencel. Denna öppna studie har
inkluderat 18 patienter och har genomförts av Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg. Slutresultat från studien efter analys av
data förväntas innan årsskiftet.
* Immunicums ledningsgrupp har tillsammans med styrelsen slutfört en intern
strategisk översyn för att definiera nästa fas av ilixadencels kliniska
utvecklingsprogram. Översynen initierades i början av 2017 för att
utvärdera det nuvarande terapeutiska landskapet och säkerställa att
Immuniciums kliniska satsningar görs inom områden där ilixadencels fulla
potential kan tillvaratas.

Andra kvartalet i korthet - Ekonomisk översiktAndra kvartalet (april - juni) 2017 jämfört med samma period förra året

* Rörelseresultatet uppgick till -19 115 TSEK (-15 068 TSEK)
* Periodens resultat uppgick till -19 124 TSEK -15 018 TSEK)
* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,74 SEK (-0,74
SEK)

Perioden januari - juni 2017 * Rörelseresultatet uppgick till -39 648 TSEK (-24 596 TSEK)
* Periodens resultat uppgick till -39 853 TSEK ( -24 629 TSEK)
* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,54 SEK (-1,22
SEK)
* Likvida medel och kortfristig placering uppgick per den 30 juni 2017 till
70 732 TSEK (129 442 TSEK)
* Eget kapital per aktie uppgick till 2,41 SEK (5,36 SEK)
* Antal anställda var vid periodens slut 10 (8)

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på:

http://immunicum.se/investors/financial-reports/

För ytterligare information kontakta:Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post:info@immunicum.com

INVESTOR RELATIONS, SverigeHelena Stångberg
Hallvarsson&Halvarsson
Telefon: + 46 709 71 12 53
E-post:helena.stangberg@halvarsson.se

INVESTOR RELATIONS och Mediakontakt, EU/USA MacDougall Biomedical Communications
Gretchen Schweitzer eller Stephanie May
Telefon: +49 89 2424 3494 or + 49 175 571 1562
E-post: gschweitzer@macbiocom.comellersmay@macbiocom.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31.
www.redeye.se

Denna information är sådan information som Immunicum AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande klockan 08.00 den 18 augusti i 2017.

---------------------------------------------------------------------------------
| OM IMMUNICUM AB (PUBL) |
|Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling |
|av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att förbättra |
|överlevnad och livskvaliteten genom att aktivera och förstärka patientens |
|eget immunförsvar för att bekämpa cancern. Företagets ledande produkt, |
|ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, |
|har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett |
|flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige |
|och handlas offentligt på Nasdaq First North Premier.www.immunicum.com |
---------------------------------------------------------------------------------

Q2 2017 Sve Final
http://hugin.info/171739/R/2127934/812678.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Immunicum AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.