Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-16

Immunicum har fått godkänt att förlänga fas I/II-studie vid levercancer med upp till sex patienter som skall få INTUVAX i kombination med förstahandsbehan

Immunicum AB
Pressmeddelande

Immunicum har fått godkänt att förlänga fas I/II-studie vid levercancer med upp
till sex patienter som skall få INTUVAX i kombination med
förstahandsbehandlingar

Göteborg, 2015-12-16 08:57 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Immunicum AB (publ) meddelade idag att Läkemedelsverket och
Etikprövningsnämnden har godkänt att fas I/II-studien vid levercancer får
utökas med upp till sex patienter som skall få INTUVAX i kombination med
förstahandsbehandlingar.

I oktober 2013 startade Immunicum en fas I/II-studie (IM-102) vid levercancer.
Patienter som tidigare inte svarat på förstahandsbehandlingar påbörjade
behandling med cancerimmunaktiveraren INTUVAX. En uppdatering den 25 november
2015 av säkerhets- och överlevnadsdata för den pågående fas I/II-studien
(IM-102) med INTUVAX för patienter med primär levercancer (NCT01974661) visade
att inga allvarliga biverkningar har kunnat härledas till vaccinet. Tio
patienter med diagnosen primär hepatocellulär cancer (HCC) hade då behandlats.
Sju av patienterna hade fått sina tre inplanerade INTUVAX-doser. Två av
studiens patienter drabbades av ett mycket snabbt sjukdomsförlopp redan före
den första vaccindosen och avled innan den andra respektive tredje dosen kunde
ges. En patient hade hunnit få den första av tre planerade behandlingsdoser och
ytterligare en patient förväntades starta upp sin behandling innan årsskiftet.
Alla patienter hade uppvisat tumörprogression (tumörtillväxt) efter
konventionell förstahandsbehandling (lokal kemoembolisering eller
systembehandling med Nexavar) innan de påbörjade behandling med INTUVAX.

Noteras kunde att av de sju patienter som fått alla tre inplanerade
INTUVAX-doser, kunde fem uppvisa en överlevnad som översteg förväntad
medianöverlevnad. Två av de fullt behandlade patienterna var ännu vid liv och
en av dessa hade ännu inte passerat förväntad medianöverlevnad.

Immunicum meddelar nu att man har fått godkänt att utöka studien genom
inklusion av upp till ytterligare sex patienter som skall få INTUVAX som
förstahandsbehandling i kombination med lokal kemomebolisering av tumören eller
tyrosinkinashämmaren Nexavar.

- Den goda säkerhetsprofilen som INTUVAX har visat i levercancer gör det
nu möjligt för oss att rikta oss mot en patientpopulation som kan få INTUVAX i
ett tidigare sjukdomsskede, i detta fall som förstahandsbehandling i
kombination med antingen lokal kemoembolisering eller tillsammans med
tyrosinkinashämmaren Nexavar. Studien ger oss därmed möjligheten att undersöka
eventuell synergistisk effekt av INTUVAX i kombination med lokal
kemoembolisering eller Nexavar. När det gäller kombinationen med lokal
kemoembolisering förväntar vi oss en synergi med INTUVAX via ökad mängd av
döende tumörceller som kan tas upp av lokalt rekryterade dendritceller. Den
förväntade synergin med Nexavar baseras på Nexavars dokumenterade förmåga att
dämpa den immunsuppression som finns inneboende i tumörer, säger Immunicums
forskningschef Alex Karlsson-Parra.

- Genom att inkludera upp till sex nya patienter inom ramen för
pågående studie så sparar bolaget både tid och pengar jämfört med att starta en
ny säkerhetsstudie på INTUVAX i kombination med förstahandsbehandling vid
primär levercancer. Det nya upplägget kommer att ge oss viktig information
inför en eventuellt kommande fas II/III-prövning i samma indikation, säger
Immunicums VD Jamal El-Mosleh.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Immunicum

Telefon: +46 (0) 31 41 50 52 ?jamal.el-mosleh@immunicum.com

Alex Karlsson-Parra, CSO, Immunicum

Telefon: +46 (0) 705 16 75 79?alex.karlsson-parra@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0) 8 545 013 31. www.redeye.se

Om INTUVAX

INTUVAX är en cancerimmunaktiverare som utvecklas för behandling av solida
tumörer. Dess aktiva beståndsdel är aktiverade vita blodkroppar, så kallade
dendritiska celler, framtagna från friska blodgivare. Intratumoral injektion av
dessa celler förväntas leda till en inflammatorisk reaktion som i sin tur leder
till tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-lymfocyter.

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas
II-studie inom metastaserad njurcellscancer startade tidigare i år med Bolagets
längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare en
klinisk studie vid levercancer och en planerad klinisk studie vid
gastrointestinal stromacellstumör (GIST).

www.immunicum.se

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.