Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-16

Immunicum meddelar att Bolaget har fått klartecken för start av fas I/II-studie på patienter med gastrointestinal stromacellstumör

Immunicum AB
Pressmeddelande

Immunicum meddelar att Bolaget har fått klartecken för start av fas I/II-studie
på patienter med gastrointestinal stromacellstumör

Göteborg, 2015-12-16 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Immunicum AB (publ) meddelar att man har fått klartecken av Läkemedelsverket
och Etikprövningsnämnden att starta sin fjärde kliniska studie med
cancerimmunaktiveraren INTUVAX. Studien ska genomföras på 12 patienter med
gastrointestinal stromacellstumör (GIST) på Karolinska Universitetssjukhuset i
Stockholm.

”Resultaten från de första kliniska studierna av INTUVAX® i människa ser
lovande ut och har fått vår forskargrupp att vilja titta närmare på vaccinets
effekt på svårt sjuka GIST-patienter. Så vitt vi känner till finns det bara
enstaka studier som tittar på hur ett immunostimulerande vaccin kan förbättra
prognosen för denna patientgrupp”, säger studieledaren, överläkare och docent
Robert Bränström, Sektionen för endokrin- och sarkomkirurgi, Karolinska
Universitetssjukhuset.

Studien förväntas starta i början av 2016 och kommer att genomföras vid
Karolinska Universitetssjukhuset under cirka ett år. Detta är den fjärde
godkända kliniska studien med INTUVAX®. Bolagets längst framskridna kliniska
studie är en påbörjad fas II-studie på patienter med metastaserad njurcancer.
Immunicum har även en pågående fas I/II-studie på patienter med primär
levercancer samt en formellt avslutad fas I/II studie på patienter med
metastaserad njurcancer där Bolaget fortfarande följer överlevnaden.

”Vi är mycket stolta över att Karolinska Universitetssjukhuset vill genomföra
detta samarbete med Immunicum. Studiens inriktning faller väl samman med vår
hypotes att INTUVAX kan fungera i synergi med tilläggsbehandlingar som kan
dämpa immunsuppressionen i olika typer av cancer. Karolinska Sjukhuset ger oss
chansen att snabbt och kostnadseffektivt utvärdera effekten av INTUVAX eftersom
vi denna gång främst kommer att fokusera på objektiv tumör-respons som
effektmått. Om studien levererar positiva data kommer vi att söka
särläkemedelsstatus för INTUVAX vid behandling av GIST”, säger Immunicums VD
Jamal El-Mosleh.

Detaljer om studien

Upp till 12 patienter med GIST som uppvisar tecken på progress (försämring i
sin cancersjukdom), vid andra linjens standardbehandling med sunitinib
(Sutent®, Pfizer) kommer att inkluderas i studien. Studieupplägget ger
Immunicum möjligheten att jämföra effekten av två respektive tre
vaccinationsdoser (för de sex första respektive sex sista patienterna i
studien). Eftersom Immunicums avslutade fas I/II studie på patienter med
metastaserad njurcancer, inklusive patienter med så kallad sarkomatoid
tumörförändring, uppvisat tecken till synergi mellan INTUVAX och sunitinib
kommer GIST-patienter som går i progress, trots pågående behandling med
sunitinib, att få kvarstå på sunitinib-behandling under åtminstone tre månader.

Studiens primära syfte är att studera säkerhet och det viktigaste sekundära
syftet är att studera huruvida patienter som uppvisar progress och resistens
mot befintlig behandling efter INTUVAX-behandling uppvisar objektiv respons.

För ytterligare information, kontakta:

Jamal El-Mosleh, vd, Immunicum

Tel: 031 – 41 50 52,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

Om INTUVAX

INTUVAX är en cancerimmunaktiverare som utvecklas för behandling av solida
tumörer. Dess aktiva beståndsdel är aktiverade vita blodkroppar, så kallade
dendritiska celler, framtagna från friska blodgivare. Intratumoral injektion av
dessa celler förväntas leda till en inflammatorisk reaktion som i sin tur leder
till tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-lymfocyter.

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas
II-studie inom metastaserad njurcellscancer startade tidigare i år med Bolagets
längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare en
klinisk studie vid levercancer och en planerad klinisk studie vid
gastrointestinal stromacellstumör (GIST).

www.immunicum.se

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.