Du är här

2017-08-25

Implementa Hebe: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

· Nettoomsättningen för Q1-Q2 2017 uppgick till 653 tkr (633 tkr),
varav Q2 utgjorde 328 tkr (452 tkr). Solenergiprodukterna stod för 81
% (77 %) av nettoomsättningen.

· Resultatet för Q1-Q2 2017 uppgick till -681 (-966 tkr), varav Q2
utgjorde -333 (-564 tkr).

· Den i Q1 genomförda nyemissionen med företräde för aktieägarna
registrerades av Bolagsverket 2017-04-11.

· Årsstämma hölls 28 april 2017.
· Efter perioden har styrelsen beslutat om nyemission med företräde
för aktieägarna och kallat till extra bolagsstämma 25 september 2017
för stämmans godkännande av nyemissionen i efterhand.

· Styrelsen har beslutat senarelägga datum för delårsrapport Q3 2017
till 2017-11-10.

VD HAR ORDET

Resultatförbättring samt ökning av andelen sålda solenergiprodukter
Resultatet för Q1-Q2 2017 uppgick till -681 tkr (-966 tkr). Under
samma period förra året gjordes nedskrivningar av patent på 230 tkr i
syfte att spara kostnader, vilket tillsammans med en något ökad
försäljning innevarande år lett till resultatförbättringen.
Nettoomsättningen uppgick till 653 tkr (633 tkr) där

solcellsrelaterade produkter utgör 81 % (77 %) av denna.
Implementa har som målsättning att inom fem år ha minst 10 % av den
svenska solcellsmarknaden, vilken enligt bolagets egna bedömningar i
dagsläget uppgår till minst 600 Mkr, för nätanslutna system.
Implementas ambition är att successivt utöka försäljningen av
nätanslutna system till att gälla en större geografisk andel av
Sverige. Produkterna för icke nätanslutna system (husbil, stuga, båt
etc.) säljs redan till kunder över hela Sverige. Visionen är att
förutom att erbjuda reguljära energiprodukter, som t ex
solcellspaneler och tillhörande komponenter som växelriktare,
montageställning etc. i en framtid även kunna utvidga sortimentet med
egna innovativa produkter inom området förnyelsebar energi.

Verksamheten
Implementa erbjuder sedan augusti 2013 CE-märkta solcellspaneler och
tillhörande kringutrustning från välrenommerade leverantörer med lång
erfarenhet i branschen till både privat- och företagskunder. Sedan
årsskiftet 2014/2015 är Implementa även återförsäljare av
högkvalitativa tunnfilmssolpaneler. Under Q2 2015 installerades den
första tunnfilmsanläggningen på 20 kW och fler har följt under 2016
och 2017. Implementa installerar inom Skåne nyckelfärdiga
solenergisystem till både privat- och företagskunder. Mer information
om produkterna finns på vår hemsida www.implementa.se.

Marknadsutveckling - 75 % ökning i Skåne 2016
Bolaget är sedan hösten 2015 medlem i branschorganisationen Svensk
Solenergi (www.svensksolenergi.se) samt sedan 2014 Solar Region
Skåne* (www.solarregion.se). Mycket talar för att marknaden för
solcellsanläggningar står inför en fortsatt mycket positiv
utveckling. Under 2016 växte elnätsansluten solenergi i Skåne med 75
% till 1 430 anläggningar med en sammanlagd effekt på 23 487 kW
enligt Solar Region Skånes årliga kartläggning publicerad 2017-03-14.
Den största procentuella ökningen skedde inom segmentet villa- och
småhustak.

Solenergi - en god investering med årlig avkastning på 8-10 %
Livslängden för en solenergianläggning är i dagsläget minst 30 år och
ger en årlig avkastning på mellan 8-10 % på investerat belopp. Den 29
september 2016 beslutade regeringen att flytta fram sista datum för
att slutföra stödberättigande åtgärder till solcellsinstallationer
från 31 december 2016 till 31 december 2019 i förordning (2009:689)
om statligt stöd till solceller. Det nya datumet överensstämmer med
den beslutade budgeten på 1,395 miljarder till investeringsstöd för
solceller under åren 2016-2019. Stödnivåerna för bidrag är 30 % för
företag och 20 % för privatpersoner på hela investeringsbeloppet, dvs
både material och arbete. I början av 2017 har även statligt bidrag
utgått med 60 % för privatpersoner och 30 % för företag för batterier
som ansluts till nätanslutna solenergianläggningar. Tydlighet i
regler och långsiktiga beslut från staten gör det enklare att beräkna
återbetalningstiden för en solenergianläggning och att fler vågar
satsa på solenergi. Den stora ökningen i intresseanmälningar som vi
har sett under 2016-2017 indikerar att detta stämmer, vilket också
innebär en ökad försäljningspotential för Implementa.

Ökade marknadssatsningar - Webshop
Implementa avser öka marknads- och försäljningstakten under 2017.
Implementa har som ett led i detta under Q2 2017 lanserat en ny
hemsida med en efterlängtad webshop där solenergiprodukter enkelt kan
beställas - www.implementa.se. Implementa avser under 2017 öka
marknadsinsatserna till att i större utsträckning även gälla större
enheter som lantbruk och industri.

Lund i augusti 2017

Margareta Krook, Tekn. Dr.
VD Implementa Hebe AB

*Den ideella föreningen Solar Region Skåne startades upp 2007 som ett
samarbete mellan Malmö stad, Energikontoret Skåne och Lunds tekniska
högskola. Föreningen verkar för en ökad användning av solenergi i
Skåne och har som mål a regionen ska bli ledande i Norden när det
gäller solenergi. Implementa Hebe AB är sedan augusti 2014 medlemmar
i Solar Region Skåne www.solarregion.se.

Implementa Hebe AB,

Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND

Tel: 0732-06 45 00, fax: 046-12 37 60

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Margareta Kriz

Implementa Hebe AB säljer solenergiprodukter och tillbehör till
privat- och företagskunder. Bolaget har även patent och produkter
inom magnetismbaserad nanoteknologi och LifeScience. Bolaget är
listat på Nordic MTF. Visionen är egna produkter inom förnyelsebar
energi samt uppbyggnad av ett entreprenöriellt innovationshus på den
egna fastigheten nära MAX IV och ESS-anläggningarna i den expansiva
Lundaregionen i södra Sverige.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/implementa-hebe/r/delarsrapport-1-januari---30...
http://mb.cision.com/Main/15225/2333437/713880.pdf
http://mb.cision.com/Public/15225/2333437/92af3df5060d4975.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.