Du är här

2018-08-24

Implementa Sol AB: Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

· Nettoomsättningen för första halvåret 2018 uppgick till 1 037 tkr
(653 tkr), varav Q2 utgjorde 648 tkr (452 tkr). Solenergiprodukterna
stod under första halvåret för 98 % (81 %) av nettoomsättningen.

· Resultatet för första halvåret 2018 uppgick till -858 tkr (-681
tkr), varav Q2 utgjorde -606 tkr (-333 tkr).

· Kassan uppgick vid periodens slut till 1 682 tkr (509 tkr).
· Årsredovisning för 2017 publicerades 6 april 2018.
· Den i Q1 2018 genomförda emissionen med företräde för aktieägarna
registrerades av Bolagsverket 2018-04-18

· Bolaget höll bolagsstämma den 27 april 2018.
· Bolagsstämman beslutade byta namn på Bolaget till Implementa Sol
AB, vilket godkändes av Bolagsverket 2018-05-18

· Under periodens har en certifierad erfaren säljare inom solenergi
heltidsanställts.

VD har ordet

Nu heter vi Implementa Sol AB!

För att bättre spegla bolagets verksamhet beslutade bolagsstämman 27
april 2018 att byta bolagets namn till Implementa Sol AB. Solen har
därefter glatt oss med sin närvaro i en icke tidigare skådad
utsträckning och våra solenergianläggningar har producerat
rekordmycket grön energi.

Ökad försäljning och utökning av säljstyrkan

Nettoomsättningen under första halvåret 2018 uppgick till 1 037 tkr
(653 tkr), vilket är en ökning med 59 % jämfört med samma period
föregående år. Resultatet för första halvåret 2018 uppgick till -858
tkr (-681 tkr). Resultatförsämringen är en följd av investering i
säljstyrkan under Q2 2018 genom att en certifierad säljare med
gedigen erfarenhet av försäljning och installation av
solenergianläggningar heltidsanställts. Säljaren har framgångsrikt
arbetat med försäljning av solenergianläggningar till privat-,
lantbruks- och industriella kunder sedan 2014.

Fler och större anläggningsofferter inom lantbruk, hästgårdar och
industri

Under 2018 har solcellsmarknaden fortsatt expandera och intresset för
solenergi är stort och ökande. Implementa fokuserar sina
installationer av nyckelfärdiga solenergisystem till privat- och
företagskunder till den lokala marknaden inom Skåne. I webshopen
säljs produkter för mindre installationer som husvagnar, stugor etc
till hela Sverige. De under 2017 frigjorda resurserna samt
anställning av säljare har gjort det möjligt att delta i fler
offerter och anbudsgivningar för större anläggningar inom lantbruk,
hästgårdar och industri än tidigare. Implementa deltog i Q2 2018 på
den välbesökta lantbruksmässan Borgeby Fältdagar utanför Borgeby i
Skåne, vilket ledde till många nya kundkontakter. Marknaden för
solcellsanläggningar står inför en fortsatt positiv utveckling.

Solenergi - en god investering för våra kunder med årlig avkastning på
10 %

Livslängden för en solenergianläggning är i dagsläget minst 30 år och
ger en årlig avkastning på runt 10 % på investerat belopp.
Stödnivåerna för bidrag är 30 % på hela investeringsbeloppet, dvs
både material och arbete, för både privatpersoner och företag.
Dessutom erhålls 60 öre skattereduktion för varje såld egenproducerad
kWh upp till 30 000 sålda kWh per år. Ledtiderna från offert till
investeringsbeslut samt efterföljande installation har varit relativt
långa, men det faktum att länsstyrelsen i Skåne under våren
tilldelats en stor summa statliga stödpengar har gjort att väntetiden
mellan ansökan av bidraget till beviljande av detta har minskat
rejält. Riksdagens beslut från 1 augusti 2018 om borttagande av
bygglov för montering av solpaneler som följer byggnadens form har
även det underlättat för många att ta beslut om investering i
solenergi. Tydlighet i regler och långsiktiga beslut från staten gör
det enklare och att fler vill satsa på solenergi. Mycket riktigt har
vi också observerat en ökning av intresseanmälningar under första
halvåret 2018, vilket också har resulterat i ett ökat antal offerter
och ordrar. Implementa avser genom de erhållna resurserna i
nyemissionen prioritera utvidgning och förstärkning av
försäljningsresurserna för att möta det ökande intresset.

Mot egna produkter inom förnyelsebar energi

Bolaget har tillgång till ett gediget kunnande och ett sortiment av
högkvalitativa paneler, både kiselkristallina och tunnfilmspaneler,
samt övriga komponenter för att kunna tillgodose varje kunds behov.
Huvudfokus i bolagets verksamhet ligger på försäljning av dessa
produkter. Visionen är att förutom att erbjuda solcellspaneler och
tillhörande komponenter som växelriktare, montageställning etc, kunna
utvidga sortimentet med egna innovativa produkter inom området
förnyelsebar energi. I dagsläget pågår arbete med att egenutveckla en
sådan produkt.

Jag tackar aktieägare och övriga intressenter för ert finansiella stöd
utan vilket Implementa inte hade kunnat utvecklas.

Lund i augusti 2018

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Sol AB

Implementa Sol AB,

Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND

Tel: 0732-06 45 00

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Dr Arne Jakobsson

Implementa Sol AB är certifierad solcellintstallatör och säljer
solenergiprodukter samt tillbehör till privat- och företagskunder.
Bolaget är listat på Nordic MTF. Visionen är egna produkter inom
förnyelsebar energi samt uppbyggnad av ett entreprenöriellt
innovationshus på den egna fastigheten nära MAX IV och
ESS-anläggningarna i den expansiva Lundaregionen i södra Sverige.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/implementa-sol-ab/r/halvarsrapport-1-januari--...
http://mb.cision.com/Main/15225/2600073/896849.pdf
http://mb.cision.com/Public/15225/2600073/b0d3a814d2f397fa.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.