Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-13

Indentive AB: Indentive AB och Uppsalahem AB tecknar Systemutvecklingsavtal samt Drift- och förvaltningsavtal för Connective

Indentive ingår, i enlighet med den vunna offentliga upphandlingen,
ramavtal angående systemutveckling med det kommunala bostadsbolaget
Uppsalahem. Indentive tecknar även drift- och förvaltningsavtal för
den digitala plattformen ConnectiveTM som väntas kunna tillgodose att
drygt 16 000 lägenheter får tillgång till digitala tjänster. Värdet
av avtalen förväntas uppgå till cirka 1 MSEK per år.

- Indentives IoT-plattform ConnectiveTM blir grunden för vår
digitaliseringsstrategi. Med den kan vi utveckla vårt tjänsteutbud
och förbättra kommunikationen med våra hyresgäster, säger Mario
Pagliaro, Ekonomi- och IT-chef på Uppsalahem.

Plattformslösningen för digitalisering som Uppsalahem och Indentive
skapar tillsammans ger de boende tillgång till värdeskapande tjänster
och information. Samarbetet att skapa kundnytta och innovativa
lösningar är en hörnsten i arbetet att engagera alla delar av
Uppsalahem och alla deras kunder över tid.

- Det här är vårt första ramavtal med ett kommunalt bostadsbolag och
vi ser fram emot att erbjuda dem och deras kunder lösningar som
skapar riktig nytta genom att effektivisera och förenkla, säger
Anders Visell, CEO på Indentive. Samarbetet med Uppsalahem är en
mycket viktig hörnsten i Indentives strategi att bredda antalet
segment som plattformen ConnectiveTM exponeras mot.

Systemutvecklingsavtalet löper på två år med option på två plus två
års förlängning och drift- och förvaltningsavtalet löper tills
vidare. Värdet av avtalen är avhängigt Uppsalahems planering av
plattformens utveckling och kundernas acceptans men kan beräknas till
cirka 1 MSEK per år.

Uppsalahem vill verka för samnyttjande och effektivisering inom ramen
för sin digitala plattform och sina digitala förmågor

Uppsalahem kommer att erbjuda digitala lösningar i sin kommunikation
med hyresgästerna men också över tid engagera lokala och nationella
partners att nyttja plattformen för att erbjuda nyttiga tjänster och
produkter. Som första kommunala bostadsbolag att välja ConnectiveTM i
en offentlig upphandling ser Uppsalahem positivt på att bolag med
liknande eller angränsande behov utvärderar plattformen och
ekosystemet.

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive

Tel: 013 - 465 85 06

E-post: anders.visell@indentive.se

Mario Pagliaro, Ekonomichef Uppsalahem AB

Tel: 018-727 3465

E-post: mario.pagliaro@uppsalahem.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet
INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn
08-463 80 00).

Läs mer på indentive.se

Denna information är sådan information som Indentive AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 15:10.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/indentive-ab/r/indentive-ab-och-uppsalahem-ab-...
http://mb.cision.com/Main/16195/2575180/878251.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.