Du är här

2018-08-09

Index Pharmaceuticals: InDex Pharmaceuticals uppdaterar tidsplanen för huvudresultaten från CONDUCT-studien till första h...

9 augusti 2018 - InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag
att man uppdaterar tidsplanen för patientrekryteringen i den pågående
fas IIb-studien CONDUCT med läkemedelskandidaten cobitolimod.
Huvudresultaten från studien förväntas nu finnas tillgängliga under
första halvåret 2019 istället för fjärde kvartalet 2018 som tidigare
kommunicerats.

Cobitolimod är en ny typ av läkemedel under utveckling för behandling
av måttlig till svår ulcerös kolit. CONDUCT-studien är en fas
IIb-studie som kommer att omfatta totalt 215 patienter med
vänstersidig måttlig till svår aktiv ulcerös kolit vid ca 90 kliniker
i 12 europeiska länder. Studien är nu godkänd i alla länderna och
därmed kommer även de sista klinikerna kunna börja ta in patienter
inom kort. Till dags dato har 119 patienter inkluderats i studien.
Målsättningen med dosoptimeringsstudien är att fler och högre doser
ska resultera i väsentligt högre effekt än i tidigare kliniska
studier med cobitolimod och även jämfört med vad som rapporterats för
produkter på marknaden och sådana under utveckling i sen klinisk fas.

"Patientrekryteringen till CONDUCT-studien är på god väg ute i Europa,
men vi har ännu inte kommit upp i den takt vi räknat med", säger
Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals. "Givet
rekryteringstakten hitills kommer vi kunna rapportera huvudresultaten
senast under andra kvartalet 2019, men vårt team jobbar hårt för att
öka rekryteringstakten så att resultaten kan presenteras tidigare."

Bolaget kommer att meddela när sista patienten inkluderats i studien
och huvudresultaten beräknas finnas tillgängliga inom 3 månader
därefter.

För mer information:

Peter Zerhouni, VD

Tel: +46 8 508 847 35

E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Kort om cobitolimod

Cobitolimod är en ny typ av läkemedel som kan hjälpa patienter med
måttlig till svår ulcerös kolit tillbaka till ett normalt liv. Det är
en så kallad Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist, som kan ge en lokal
antiinflammatorisk effekt i tjocktarmen, vilket kan leda till läkning
av tarmslemhinnan och lindring av de kliniska symtomen vid aktiv
ulcerös kolit. Cobitolimod har uppnått kliniskt proof-of-concept i
måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, med en mycket fördelaktig
säkerhetsprofil. Data från fyra placebokontrollerade kliniska studier
visar att cobitolimod ger statistiskt signifikant förbättring av de
effektmått som är mest relevanta för sjukdomen, både ur ett
regulatoriskt och kliniskt perspektiv. Dessa effektmått inkluderar de
viktigaste kliniska symtomen såsom blod i avföringen, antalet
tarmtömningar, samt läkning av tarmslemhinnan. Baserat på de lovande
resultaten i tidigare kliniska studier genomför nu InDex fas
IIb-studien CONDUCT för att utvärdera högre doser och
doseringsfrekvenser än i tidigare kliniska studier med cobitolimod.
Målsättningen med studien är att optimera behandlingen och uppnå
väsentligt högre effekt, med bibehållen god säkerhetsprofil.
CONDUCT-studien kommer totalt att omfatta 215 patienter med
vänstersidig måttlig till svår aktiv ulcerös kolit vid ca 90 kliniker
i 12 länder. Det är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad
studie för att utvärdera cobitolimods effekt och säkerhet i att
inducera klinisk remission jämfört med placebo. Dosoptimeringsstudien
utvärderar tre olika dosstyrkor och två olika doseringsfrekvenser av
cobitolimod. Cobitolimod är även känd som Kappaproct® och DIMS0150.

Kort om InDex Pharmaceuticals

InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska
sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ.
Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är
i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår
aktiv ulcerös kolit - en funktionsnedsättande, kronisk inflammation
av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av
patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande
Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika
immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First
North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer
information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals
Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9
augusti 2018 kl. 20:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/index-pharmaceuticals/r/index-pharmaceuticals-...
http://mb.cision.com/Main/9612/2589664/889282.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.