Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-18

Index Pharmaceuticals: Resultat från InDex Pharmaceuticals COLLECT-studie väl mottagna vid UEGW

18 oktober 2016 - Ytterligare analyser av data från COLLECT - en
klinisk studie av InDex Pharmaceuticals Holding ABs (publ) ledande
läkemedelskandidat cobitolimod för behandling av måttlig till svår,
aktiv ulcerös kolit - presenterades muntligt och mottogs med stort
intresse under United European Gastroenterology Week (UEGW) 2016 i
Wien.

"Resultaten tyder på att cobitolimod kan åstadkomma klinisk remission
både hos patienter med måttlig och patienter med svår form av ulcerös
kolit. Som väntat erhölls den högsta remissionsfrekvensen bland
patienter med måttlig sjukdomsaktivitet, vilket är i linje med andra
terapier i denna indikation", säger professor Raja Atreya vid
universitetet i Erlangen-Nürnberg som var en av prövarna i studien
och som presenterade resultaten under en välbesökt session på UEGW
som är det största vetenskapliga mötet för gastroenterologer i
Europa.

I COLLECT-studien erhöll 131 patienter med måttlig till svår aktiv
ulcerös kolit som ej svarat på konventionell behandling antingen
cobitolimod eller placebo som tillägg till gängse behandling. Studien
genomfördes på 38 kliniker i sju europeiska länder.

"Cobitolimod är en mycket lovande ny typ av behandling för detta
allvarliga tillstånd, och jag ser nu fram emot att starta nästa
större kliniska fas IIb-studie med cobitolimod där jag kommer att
vara huvudprövare", fortsätter professor Atreya.

Sjukdomsaktivitetens påverkan på behandlingseffekten i COLLECT
De presenterade post-hoc analyserna delar in patienterna i tre olika
subgrupper efter sjukdomens svårighetsgrad vid COLLECT-studiens
start, med 28%, 46% och 26% av patienterna i respektive subgrupp.
Analysen visar att bland patienter som vid studiens start hade
måttlig ulcerös colit uppnådde 32% av patienterna i
cobitolimod-gruppen klinisk remission vid vecka 4, definierat som
avsaknad av blod i avföringen, antal avföringstillfällen per vecka
mindre än 35, samt läkning av tarmslemhinnan, jämfört med 8% av
patienterna som fått placebo. För patienter med måttlig till svår
sjukdomsaktivitet vid studiens start uppnådde 22% av patienterna i
cobitolimod-gruppen remission vid vecka 4 jämfört med 0% av
patienterna som fått placebo. För de patienter som hade svår ulcerös
colit vid studiens start uppnådde 9% av patienterna i
cobitolimod-gruppen klinisk remission vid vecka 4 jämfört med 0% av
patienterna i placebogruppen.

+-----------------+-----------+-----------+-------------------------+
|Sjukdomsaktivitet|Andel av |Cobitolimod|Placebo |
| vid studiestart|patienterna|Andel i |Andel i remission vecka 4|
| | |remission | |
| | |vecka 4 | |
+-----------------+-----------+-----------+-------------------------+
|Måttlig |28% |32% |8% |
+-----------------+-----------+-----------+-------------------------+
|Måttlig till svår|46% |22% |0% |
+-----------------+-----------+-----------+-------------------------+
|Svår |26% |9% |0% |
+-----------------+-----------+-----------+-------------------------+

Poster presenteras den 19 oktober
På onsdag den 19 oktober kommer en poster med titeln Clinical Efficacy
of the Toll-like Receptor 9 Agonist Cobitolimod in Anti-TNF-antibody
Treated and Naïve Patients with Moderate to Severe Active Ulcerative
Colitis att presenteras av professor Atreya som "Poster of
Excellence" under "Poster Champ session". Denna subgruppsanalys visar
att cobitolimod kan inducera klinisk remission både hos patienter som
tidigare har provat anti-TNF-alfa-behandling och hos patienter som
aldrig har provat anti-TNF-alfa-behandling.

I COLLECT-studien hade 39% av patienterna tidigare blivit behandlade
med anti-TNF-alfa. Den absoluta remissionsfrekvensen var som väntat
högre hos patienter som inte hade provat anti-TNF-alfa-behandling.
28% av patienterna i cobitolimod-gruppen som inte hade provat
anti-TNF-alfa-behandling uppnådde klinisk remission vid vecka 4,
definierat som avsaknad av blod i avföringen, antal
avföringstillfällen per vecka mindre än 35, samt läkning av
tarmslemhinnan, jämfört med 0% i placebo-gruppen. Bland patienter som
tidigare hade behandlats med anti-TNF-alfa uppnådde 10% av
patienterna i cobitolimod-gruppen klinisk remission jämfört med 6% i
placebogruppen.

Publicerade huvudresultat visar på cobitolimods potential
Huvudresultaten från COLLECT-studien publicerades nyligen i den
vetenskapliga tidskriften Journal of Crohns and Colitis (Atreya et
al. J Crohns Colitis 2016 May 20 Epub ahead of print). Resultaten
visar på cobitolimods potential som en ny behandling för måttlig till
svår aktiv ulcerös kolit. Statistiskt signifikanta skillnader mellan
cobitolimod och placebo observerades redan efter fyra veckor i flera
viktiga effektmått som idag förordas av regulatoriska myndigheter och
anses vara de kliniskt mest relevanta.

"Vi glädjer oss åt att våra resultat fortsätter möta stort intresse
från den medicinska expertisen när vi nu arbetar vidare med att ta
vår främsta läkemedelskandidat cobitolimod genom nästa värdehöjande
fas", säger Peter Zerhouni, vd för InDex Pharmaceuticals.

Vetenskapliga sammanfattningar av presentationerna från UEGW är
tillgängliga via UEGW-appen.

För mer information:
Peter Zerhouni, vd
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Kort om cobitolimod
Cobitolimod är en ny typ av läkemedel som kan hjälpa patienter med
måttlig till svår ulcerös kolit tillbaka till ett normalt liv. Det är
en så kallad Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist, som kan ge en lokal
antiinflammatorisk effekt i tjocktarmen, vilket kan leda till läkning
av tarmslemhinnan och lindring av de kliniska symtomen vid ulcerös
kolit. Cobitolimod har uppnått kliniskt proof-of-concept i måttlig
till svår aktiv ulcerös kolit, med en mycket fördelaktig
säkerhetsprofil. Data från fyra placebokontrollerade kliniska studier
visar att cobitolimod ger statistiskt signifikant förbättring av de
effektmått som är mest relevanta för sjukdomen, både ur ett
regulatoriskt och kliniskt perspektiv. Dessa effektmått inkluderar de
viktigaste kliniska symtomen såsom blod i avföringen, antalet
tarmtömningar, samt läkning av tarmslemhinnan. Cobitolimod är även
känd som Kappaproct® och DIMS0150.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska
sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ.
Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är
i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår
aktiv ulcerös kolit - en funktionsnedsättande, kronisk inflammation
av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av
patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande
Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika
immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First
North Stockholm sedan den 11 oktober 2016. Redeye AB är bolagets
Certified Adviser. För mer information, vänligen besök
www.indexpharma.com/sv.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/index-pharmaceuticals/r/resultat-fran-index-ph...
http://mb.cision.com/Main/9612/2102862/576096.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.