Du är här

2018-08-31

Index Residence: Delårsrapport för andra kvartalet 2018

Index Invest International AB (publ) redovisar ökade intäkter till 56
646 ksek för det andra kvartalet 2018, jämfört med 31 294 ksek för
motsvarande kvartal 2017.

Rörelseresultatet ökade under samma period till 53 193 ksek, jämfört
med 20 070 ksek för motsvarande kvartal 2017.

Sammanfattning av det andra kvartalet 2018

· Rörelsens intäkter ökade med 81 procent till 56 646 ksek (31 294
ksek)

· Rörelseresultatet ökade med 33 123 ksek till 53 193 ksek (20 070
ksek)

· Resultat efter skatt uppgick till 77 376 ksek (-27 416 ksek)
· Soliditeten uppgick till 59% (61%)
· Resultat per aktie före utspädning 774 sek (-274 sek) *
· Antal bostäder under markanvisning/detaljplanering 297 (435)
· Antal bostäder under produktion/produktionsplanering 487 (445)
· Antal inflyttade bostäder under perioden 23 (39)
· Antal bostäder i portföljen 784 (880)
Väsentliga händelser under perioden

Index Invest International AB (publ) har under våren 2018, efter
styrelsebeslut och skriftligt obligationsinnehavarmöte, förlängt
löptiden på bolagets utestående obligationslån (ISINSE0005797537) om
375 MSEK. Löptiden har förlängts med sex månader och slutförfall är
nu den 22 november 2018. Förlängningen har gjorts i syfte att
slutföra tillträden avseende vissa fastighetsprojekt i Florida, USA,
innan obligationslånet återbetalas. Som en del i förlängningen har
obligationsvillkoren ändrats med utökad säkerhet och ersättning till
obligationsinnehavaren.

Under perioden har ett av fastighetsprojekten i Florida, USA avyttrats
och amortering av obligationen har skett med 90,4 Mkr.

Verksamhetsutveckling

Under projektnamnet Norrtälje Torn uppför Index 470 bostäder bestående
av 5 kvarter. Utöver bostäder innehåller projektet även 12 lokaler.

Det första kvarteret, projekt Soltornet, i Norrtälje Torn
säljstartades under andra halvåret 2016. Per 30 juni 2018 var 85 av
totalt 87 bostäder sålda. Produktionen av kvarteret startades under
februari 2017 och bostäderna beräknas stå klara för inflyttning under
tredje och fjärde kvartalet 2019.

Detaljplanen för det fjärde kvarteret, projekt Havstornet, i Norrtälje
Torn vann laga kraft under juni 2018. Projektet säljstartade i
månadsskiftet maj/juni. Per den 30 juni var 10 av totalt 119 bostäder
sålda, samt ett stort antal intresseanmälningar att bearbeta.

Återstående tre kvarter i Norrtälje Hamn, består av 264 bostäder.
Detaljplanen för kvarter Magasinet vann laga kraft under 2016.
Detaljplan för kvarteret Våghuset vann laga kraft i juni 2017.
Detaljplanearbetet för Båthuset fortlöper enligt plan och beräknas
vinna laga kraft under 2019.

Marknadsutveckling

Prisutvecklingen på bostadsmarknaden i Norrtälje kommun är fortsatt
stabil med en mindre procentuell minskning jämfört med föregående
period. Utvecklingen av Norrtälje Hamn fortlöper som planerat och
första inflyttningen sker i augusti och vartefter kommunen
färdigställer områdena runtomkring kommer de att öppnas upp för
allmänheten.

Försäljningen och intresseanmälningarna för Havstornet visar på ett
fortsatt mycket stort intresse för området.

Prisbilden i Kista är stabil med en mindre procentuell minskning
jämfört med föregående period. Utvecklingen av området kring Kista
Äng fortlöper enligt plan.

Framtidsutsikter

Koncernens framtidsutsikter är goda. Det i princip slutsålda Brf
Soltornet och den starka försäljningen av Brf Havstornet, tillsammans
med intressanta projekt i pipeline, borgar för en stark utveckling av
den svenska verksamheten. Den svenska projektportföljen består idag
utav 784 bostäder och tillsammans med systerkoncernen Index
Enterprise LLC i Florida, USA, som finansieras av Index Invest
International AB (publ), är den totala projektportföljen på cirka 1
800 bostäder. Under sommaren har två projekt avyttrats av Index
Enterprise LLC och överskotten har använts till delamortering av
obligationen som förväntas vara fullt återbetald under 2018.

Händelser efter rapportperiodens slut

Under juli avyttrades ytterligare ett fastighetsprojekt i Florida, USA
varmed amortering av obligationen har skett med 50,2 Mkr.

Vi har under sommaren arbetat aktivt med marknadsföring samt
försäljning av kvarteret Havstornet. Intresset för kvarteret
Havstornet har varit mycket stort. Vi har under sommaren haft över 1
200 spekulanter inbokade på våra visningar som inkluderat ett besök i
Soltornet och dess utsikt från våning 14. Sammantaget har vår
aktivering resulterat i ytterligare 45 sålda lägenheter fram till och
med den 20 augusti.

Kommande rapporttillfällen:

· 30 november 2018: Delårsrapport januari - september 2018
· 28 februari 2019: Delårsrapport januari - december 2018
· 30 april 2019: Årsredovisning 2018

Rikard Björk, Presschef Index Invest International AB (publ),

+46 70 710 69 53, rikard.bjork@indexresidence.se

Om Index Invest International (publ):

Index Invest International AB (publ) (tidigare Index Residence AB
(publ)) grundades 1998 i Stockholm.

Vi är idag en oberoende investerargrupp främst inom fastigheter med en
affärsstrategi som har ett tydligt fokus på bostadsutveckling. Genom
vår systerkoncern Index Investment Group arbetar vi i Nordamerika med
såväl bostadsfastigheter som kommersiella fastigheter

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/index-residence/r/delarsrapport-for-andra-kvar...
http://mb.cision.com/Main/15294/2605312/900512.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.