Du är här

2017-08-31

Index Residence: Index Residence AB (publ):s delårsrapport andra kvartalet 2017

Index Residence AB (publ) redovisar en ökning av omsättningen till 31
294 ksek för det andra kvartalet 2017, jämfört med 4 336 ksek för
motsvarande kvartal 2016. Rörelseresultatet ökade under samma period
till 20 070 ksek, jämfört med -4 647 ksek för motsvarande kvartal
året innan.

Sammanfattning av det andra kvartalet 2017

· Omsättningen ökade med 26 958 ksek till 31 294 ksek (4 336 ksek)

· Rörelseresultatet ökade till 20 070 ksek (-4 647ksek)

· Resultat efter skatt uppgick till -27 416 ksek (62 038 ksek)

· Soliditeten uppgick till 61,2% (60,5%)

· Nettoresultat per aktie före utspädning -276,9 sek (646,3 sek)

· Antal bostäder under markanvisning/detaljplanering 435 (801)

· Antal bostäder under produktion/produktionsplanering 445 (313)

· Antal inflyttade bostäder under perioden 39 (0)

· Antal bostäder i portföljen 880 (1 294)

Resultat och ställning under april till juni

Koncernens redovisar ett kvartalsresultat före skatt på -26 440 ksek
(75 117 ksek) och ett resultat efter skatt på -27 416 ksek (62 038
ksek). Intäkter från den succesiva vinstavräkningen uppgår till 26
309 ksek (0 ksek) och rörelseresultatet från den succesiva
vinstavräkningen uppgår till 14 516 ksek (0 ksek) för andra kvartalet
2017. Balansomslutningen uppgick till 2 220 msek (2 180 msek).
Finansnetto uppgick till -46 510 ksek (79 764 ksek). Både USD och CAD
har utvecklats svagt mot svenska kronan under kvartalet. Detta har
resulterat i en valutaeffekt på -82 msek (52 msek) Valutakurseffekten
hänför sig till utlåning i utländsk valuta för finansieringen av
systerkoncernens verksamhet i Florida, USA och Ontario, Kanada.

Väsentliga händelser under perioden

Projekt Juvelen 1 och Juvelen 2, som är beläget bredvid Kommunhuset i
Norrtälje består av drygt 300 väldesignade lägenheter. Försäljningen
av Projekt Juvelen 1 har delats upp i två etapper. Etapp I som består
av 83 bostäder i trapphus ett till fem startade i december 2016.
Försäljning av etapp 2 som består av 102 bostäder, startades under
mars 2017. Fram till sista juni 2017 har 125 av de 185 bostäderna
sålts. Inflyttning av de första två trapphusen skedde i mars 2017.
Inflyttning kommer att ske successivt fram till december 2017.
Projektering pågår i Juvelen 2, vilket omfattar 127 lägenheter.

Under projektnamnet Norrtälje Torn uppför Index 450 bostäder bestående
av 5 kvarter. Förutom bostäder innehåller projektet även 12 lokaler.

Det första kvarteret, projekt Soltornet, i Norrtälje Torn
säljstartades under andra halvåret 2016. Per 30 juni 2017 var 82 av
totalt 87 bostäder sålda. Produktionen av kvarteret startades under
februari 2017 och bostäderna beräknas stå klara för inflyttning under
andra kvartalet 2019.

Det andra kvarteret, projekt Magasinet består av 46 bostadsrätter.
Säljstart för Magasinet var Q2 2017, per 30 juni 2017 var 5 av
bostäderna sålda. Bostäderna förväntas stå klara för inflyttning
under andra kvartalet 2019.

Detaljplanen för kvarter Våghuset har vunnit laga kraft i juni 2017
och tilläggsköpeskilling har i samband med detta erlagts med 22,3
msek.

Koncernen har under juni erhållit likvid för markförsäljningar med
36,9 msek.

Omstruktureringar och Förvärv

Det har inte skett några omstruktureringar och förvärv i koncernen
under rapporterat kvartal.

Framtidsutsikter

Koncernens framtidsutsikter är goda. Den svenska projektportföljen
uppgår till 880 bostäder. Koncernen har en projektportfölj om ca 2
400 bostäder under utveckling, tillsammans med systerkoncernen, Index
Enterprise LLC, vars investeringar finansieras av Index Residence AB
(publ). Detta inkluderar systerkoncernens pågående och framtida
produktion i Florida, USA.

Kommande rapporttillfällen

· 30 november 2017: Delårsrapport januari-september 2017

· 28 februari 2018: Delårsrapport januari-december 2017

· 29 april 2018: Årsredovisning 2017

För mer information:

Rickard Haraldsson, VD Index Residence AB (publ),

+46 8 5180 30 05, +46 70 598 36 27, rickard.haraldsson@indexinvest.com

Om Index Residence AB (publ)

Index Residence AB (publ) (tidigare Index International AB) grundades
1998 i Stockholm. Vi är idag en oberoende investerargrupp inom
fastigheter med en affärsstrategi som har ett tydligt fokus på
bostadsutveckling i Sverige. Genom vår systerkoncern Index Investment
Group arbetar vi i Nordamerika med såväl bostadsfastigheter som
kommersiella fastigheter.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/index-residence/r/index-residence-ab--publ-s-d...
http://mb.cision.com/Main/15294/2336216/715712.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.