Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-16

Industrivärden, AB: Information inför Industrivärdens årsstämma 2020

Industrivärdens årsstämma äger rum den 24 april 2020, klockan 14:00 i
Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm. Insläpp, som tidigare
aviserats börja klockan 13.00 har flyttats fram till klockan 13.30.

Som tidigare angetts i kallelsen kommer Industrivärden att vidta
ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med stämman för våra
aktieägares, anställda och andra intressenters hälsa och säkerhet. Detta
innebär bland annat att det vid stämman inte kommer att tillhandahållas
någon förtäring eller dryck, att sedvanliga presentationer från
innehavsbolag utgår och att anföranden kortas ned väsentligt.   

Styrelsen har, i enlighet med nya tillfälliga regler, beslutat att ge
aktieägarna möjlighet att förhandsrösta istället för att delta personligen
eller genom ombud. En aktieägare som vill utnyttja denna möjlighet ska,
förutom att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt
deltagande vid årsstämman enligt instruktionerna i kallelsen, inge sina
förhandsröster till Industrivärden senast den 22 april 2020. Anvisningar
och formulär för förhandsröstning finns på Industrivärdens webbplats
www.industrivarden.se.

Det finns sedan tidigare också en möjlighet för aktieägare som är
privatpersoner att använda en av Euroclear Sweden erbjuden möjlighet att
lämna fullmakt och instruktioner till ett ombud utsett av Euroclear Sweden,
se http://www.euroclearproxy.se. Euroclear Sweden agerar inte för
Industrivärdens räkning och tillhandahåller inte tjänster till
Industrivärden i detta avseende.

Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill Industrivärden uppmana
alla aktieägare att noga överväga möjligheten att utnyttja de möjligheter
att förhandsrösta eller företrädas av ombud som står till buds, istället
för att närvara personligen vid stämman. Aktieägare som uppvisar symptom,
har varit i nära kontakt med någon som uppvisar symptom eller tillhör en
riskgrupp bör inte närvara vid stämman personligen.

Industrivärden följer den fortsatta utvecklingen och uppdaterad information
om årsstämman publiceras löpande på Industrivärdens webbplats.

  

Stockholm den 16 april 2020

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00

Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefen Sverker
Sivalls försorg (tel. 08-666 64 00), för offentliggörande den 16 april 2020
kl. 12:15 CEST.

Bilaga

* Info årsstämma 2020_200416_sve

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.