Du är här

2017-10-05

INDUSTRIVÄRDEN, AB: Valberedning inför Industrivärdens årsstämma 2018

Industrivärden, AB
Ändring av styrelse/ledning/revisor

Valberedning inför Industrivärdens årsstämma 2018

Enligt det beslut om valberedningen som fattades vid årsstämman 2011, och som
gäller tillsvidare, uppdras åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra
bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden
AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti, som vardera utser en
representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden
utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts.
Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av
valberedningen skall tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma.
Inget arvode skall utgå.

I enlighet härmed har valberedningen följande sammansättning: Mats Guldbrand,
L E Lundbergföretagen, Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse m fl,
Mikael Schmidt, SCA Pensionsstiftelse m fl, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom
Hedelius stiftelse m fl samt Fredrik Lundberg, styrelseordförande i
Industrivärden.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om
valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall
valberedningen utse ny ledamot. Ändring i valberedningens sammansättning skall
offentliggöras omedelbart.

Årsstämma i Industrivärden kommer att hållas den 17 april 2018, klockan 14:00,
i Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm.

Stockholm den 5 oktober 2017

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

För ytterligare information kontakta:Fredrik Lundberg,
Sammankallande i valberedningen, tel 08-463 06 00.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.