Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-23

Indutrade AB: Slutligt utfall av LTI 2014 (Serie I)

Årsstämman i Indutrade AB den 28 april 2014 beslutade i enlighet med
styrelsens förslag om att införa LTI 2014 omfattande sammanlagt högst
460 000 teckningsoptioner i två serier riktat till ledande
befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Indutrade-koncernen.
Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkom Indutrade AB:s helägda
dotterbolag C & M Plast AB varefter dotterbolaget tecknade samtliga
teckningsoptioner.

Styrelsen beslutade den 28 maj 2014 att rikta erbjudande till 135
deltagare att förvärva 447 500 teckningsoptioner inom ramen för Serie
I. Anmälningsperioden för att förvärva teckningsoptioner avseende
Serie I avslutades den 13 juni 2014 och deltagarnas förvärv från C &
M Plast AB slutfördes den 23 juni 2014. Deltagare har inom ramen för
Serie I av LTI 2014 förvärvat sammanlagt 257 500 teckningsoptioner
för sammanlagt 3 914 000 kronor.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Indutrade
från och med att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket
fram till och med fredagen den 18 maj 2018 under särskilt angivna
teckningsperioder.

Priset för teckningsoptionerna har fastställts till 15,20 kronor,
vilket motsvarar marknadspriset för teckningsoptionerna.
Teckningskursen för teckning av aktier i Indutrade har, efter
slutförd mätperiod mellan 30 maj 2014 - 13 juni 2014, fastställts
till 356,30 kronor per aktie i Indutrade.

Stockholm den 24 juni 2014

Indutrade AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johnny Alvarsson, Verkställande direktör, telefon 070 589 17 95.

Om Indutrade
Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med
högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas
bl.a. av

- tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
- tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
- decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap.

Koncernen är organiserad i fem affärsområden; Engineering & Equipment,
Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components
samt Special Products. Indutrades omsättning uppgick 2013 till 8 831
mkr och rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella
tillgångar uppgick till 990 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq OMX
Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/indutrade-ab/r/slutligt-utfall-av-lti-2014--se...
http://mb.cision.com/Main/2210/9606249/259591.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.