Du är här

2017-08-28

Infant Bacterial Therapeutics AB: Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

VD kommenterar

"Vi befinner oss nu i slutförandet av fas II-studien (NCT02472769) och arbetar
samtidigt med förberedelserna inför en efterföljande klinisk fas III-studie.
Fas II-studien är en placebokontrollerad säkerhets- och tolerabilitetsstudie
som utgör en del av IBP-9414s kliniska utvecklingsprogram. Den sista av de
120 patienterna inkluderades i studien den 23 januari 2017 vilket betyder att
patientuppföljningen nu är avslutad och att vi förväntar oss att få
resultaten från studien under hösten innevarande år.

IBT jobbar vidare med förberedelser inför ansökan om upptagande av bolagets
aktie av serie B till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. I ett första
steg mot Nasdaq Stockholms huvudmarknad ansökte IBT om och genomförde
listbyte till First North Premier den 14 mars 2017.

Som tidigare meddelats kommer fas III-studien att kräva ytterligare kapital.
IBT arbetar mycket aktivt med flera olika finansieringsmöjligheter och
partners som kan bidraga med resurser till det fortsatta
utvecklingsprogrammet."

Staffan Strömberg
VD

-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Utvalda finansiella data i sammandrag |
| 2017 2016 2017 2016 2016 |
| |
| apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec |
| |
| |
| Nettoomsättning, tkr 121 - 238 - 162 |
| Rörelseresultat, tkr -13 826 -10 975 -22 510 -16 078 -38 090 |
| Resultat efter skatt, tkr -13 827 -11 119 -22 511 -16 284 -38 106 |
| Balansomslutning, tkr 92 224 133 127 92 224 133 127 110 109 |
| Periodens kassaflöde, tkr -8 350 78 755 -17 463 71 973 49 375 |
| Likvida medel, tkr 76 323 116 384 76 323 116 384 93 786 |
| Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -2,51 -2,84 -4,09 -6,44 -8,42 |
| Eget kapital per aktie (SEK) 15,19 23,08 15,19 23,08 19,12 |
| Soliditet, % 91% 95% 91% 95% 96% |
| |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Väsentliga händelser under andra kvartalet april - juni 2017

· Dotterföretag bildades i maj för hantering av aktierelaterade
incitamentsprogram
· Samtlig personal tecknade tilldelat utrymme i nytt aktierelaterat
incitamentsprogram
· Vid årsstämman invaldes Eva Idén och Anton Jahreskog till nya ledamöter i
styrelsen

Väsentliga händelser under halvåret januari - juni 2017

· I januari 2017 hade samtliga 120 patienter inkluderats och doserats i IBTs
kliniska fas II-studie
av IBP-9414 (NCT02472769)
· IBTs aktie av serie B noterades på Nasdaq First North Premier den 14 mars

Väsentliga händelser efter rapportperioden

· Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) Delårsrapport har publicerats och
finns tillgänglig på bolagets hemsidawww.ibtherapeutics.com

Om Infant Bacterial Therapeutics AB
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) ("IBT") är ett läkemedelsbolag med en
vision att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom, och därigenom
kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar för tidigt
födda barn. Genom att använda sin stora erfarenhet av behandling med levande
bakterier och sitt väl utvecklade kunnande av Lactobacillus reuteris
verkningsmekanismer, utvecklar IBT sin ledande läkemedelskandidat IBP-9414
för att förebygga nekrotiserande enterokolit (NEC), en dödlig, sällsynt
sjukdom som kan drabba för tidigt födda barn.
FDA och EU-kommissionen har beviljat särläkemedelsstatus, och FDA har beviljat
"Rare Pediatric Disease"-status för IBP-9414 för förebyggande av NEC.

IBT arbetar även med ett andra program för en sällsynt sjukdom med ett icke
tillfredsställt medicinskt behov gastroschisis, en mycket allvarlig sjukdom
som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet
att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några
tillgängliga behandlingar.
IBT är noterat på Nasdaq First North Premier med Erik Penser Bank som
Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta

Staffan Strömberg, VD
Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 8 410 145 55
info@ibtherapeutics.com

www.ibtherapeutics.com

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Infant Bacterial Therapeutics AB är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 CET den 28 september
2017.

PR 20170828 Q2 SVE
http://hugin.info/173361/R/2129493/813419.pdf
PR 20170828 Q2 Rapport SVE
http://hugin.info/173361/R/2129493/813416.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Infant Bacterial Therapeutics AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.