Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-23

INFREA: NETTORESULTATET SJÖNK TILL 6,8 MLN KR 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Industrigruppen Infrea redovisar ett resultat efter skatt på 6,8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (14,0). Resultatet per aktie minskade till 0:41 kronor (0:84).

Nettoomsättningen steg till 329 miljoner kronor (258). Av tillväxten på 28 procent var 11 procentenheter organisk.

Rörelseresultatet sjönk 11,4 miljoner kronor (20,1).

Verksamheten inom Vatten & Avlopp har krympt under hela 2021, även om bolaget har sett en viss förbättring mot slutet av andra kvartalet, uppger vd Tony Andersson i delårsrapporten.

"Den negativa utvecklingen, som beror på en kombination av pandemieffekter särskilt i början av året och interna operativa utmaningar, har under kvartalet adresserats med en mängd olika aktiviteter", tillägger han.

Kvartalet har belastats med engångskostnader för förbättringsaktiviteter om cirka 1,5 miljoner kronor.

Inom Mark & Anläggning har bolaget noterat en något större lågsäsongseffekt från en större verksamhet än föregående år, samt en del höjda grossistpriser på direkt material som inte fullt ut har kunnat föras vidare på kund.

Vidare har listbytet till Nasdaq Stockholm belastat bolaget med engångskostnader om 2,7 miljoner kronor i kvartalet.

"Naturligtvis bevakar vi utvecklingen av landets cementförsörjning och dess eventuella påverkan på Infrea", skriver Tony Andersson också.

Läget med pandemin och hur marknadsutsikterna ser ut i dess spår är enligt bolaget fortfarande svårbedömda.

"Vi kan inte dra några tydliga slutsatser kring hur våra kunder har påverkats av pandemin, men vi ser att tillgången på projekt är fortsatt god även om hög konkurrens och viss prispress kan noteras. Sammantaget har vi en god orderstock", skriver Infrea-chefen.

"Vi bedömer också att tillgången på mindre och medelstora bolag med intresse för de möjligheter som följer av att ingå i ett större sammanhang som Infrea-koncernen är fortsatt goda även om konkurrensen också här är hög med ibland för oss alldeles för höga värderingar", uppger Tony Andersson.

Inklusive Jonab Anläggnings AB närmar sig nu koncernens omsättning 1,5 miljarder kronor i tolvmånaderstakt, framhåller Infrea-chefen.
Författare Direkt-SE