Du är här

2018-03-15

Inhalation Sciences: Inhalation Sciences lämnar uppdatering om noteringsplan för Ziccum samt meddelar om plan för förän...

Inhalation Sciences uppdaterar sina noteringsplaner för
dotterföretaget Ziccum AB med angivelse av tidsplan och preliminär
värdering. Samtidigt meddelas om planerade förändringar i Inhalation
Sciences ledning.

Uppdaterad plan avseende notering av Ziccum AB.

Ziccum AB kommer att ansöka om upptagande av bolagets aktier till
handel på AktieTorget. Förberedelserna för notering har påbörjats och
noteringsprocessen kommer att pågå under andra och tredje kvartalet.
Avsikten är att Ziccum ska noteras under oktober 2018.

I samband med noteringen kommer en noteringsemission att genomföras
med målsättningen att ta in ca 10 MSEK för att öka
kommersialiseringstakten av Ziccums teknologi för spraytorkning,
LaminarPace. Inhalation Sciences ägare kommer att ha förtur att
teckna aktier till en attraktiv värdering i noteringsemissionen.
Preliminär värdering är 15 MSEK (pre-money). Avstämningsdag för
utbokning av teckningsrätter kommer att fastställas och kommuniceras
vid en senare tidpunkt. Teckningsrätterna kommer inte att tas upp
till handel på någon marknadsplats.

Fredrik Sjövall, Inhalation Sciences VD: "Ziccum gör tydliga
kommersiella framsteg och vi är övertygade om att det finns stora
värden i bolagets teknologi. Från ISABs sida vill vi möjliggöra ökad
kommersialiseringstakt genom att ta in tillväxtkapital i Ziccum.
Samtidigt vill vi erbjuda ISABs aktieägare möjligheten att investera
i Ziccum till en mycket attraktiv värdering."

Förändring i ledningen för Inhalation Science AB

Vidare meddelar Inhalation Sciences planer på förändringar i bolagets
ledning. Nuvarande VD, Fredrik Sjövall, kommer av bolagets huvudägare
(Råsunda förvaltning, Stockholms affärsänglar och Per Gerde) att
föreslås som ny styrelseordförande i Inhalation Science i samband med
årsstämman den 23 maj 2018. Fredrik kommer därmed att ta det
strategiska huvudansvaret för både Inhalation Sciences och Ziccum.
Rekryteringen av en ny VD för bolaget har inletts men Fredrik Sjövall
kvarstår som VD tillsvidare.

Otto Skolling, styrelseordförande i Inhalation Sciences: "Från
styrelsen tycker vi att bolaget befinner sig i en spännande fas och
att det är ett bra tillfälle att ta in en ny VD med fokus på
internationell försäljning. Samtidigt är vi glada över att Fredrik
väljer att ta klivet till ordföranderollen och därifrån fortsätta
utveckla bolaget på ett strategiskt plan samtidigt som det också
säkerställer den kontinuitet som vi tror bolaget behöver.

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Fredrik Sjövall, VD
fredrik.sjovall@inhalation.se
+46 (0)70 64 508 75

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar
världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets
patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare
möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur
aerosoler och små partiklar vid inandning påverkar våra lungor och
därmed vår hälsa.

Om Ziccum AB

Ziccum AB utvecklar och kommersialiserar det patenterade och unika
instrumentet för spraytorkning, LaminarPace®. LaminarPace är ett
innovativt och patenterat, CEmärkt instrument för torkning av små
mängder läkemedelssubstanser med mycket låga förluster. Torr form är
önskvärt i de allra flesta läkemedelsprojekten då det ökar
stabiliteten, förlänger hållbarhet och förenklar vid logistik och
transporter. Systemet är också unikt i sin kapacitet att hantera
temperaturkänsliga material, t.ex. proteiner och peptider.

Denna information är sådan information som Inhalation Sciences Sweden
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/inhalation-sciences/r/inhalation-sciences-lamn...
http://mb.cision.com/Main/15842/2472467/805876.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.