Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-22

Inhalation Sciences: Inhalation Sciences styrelse föreslår utdelning av uniträtter i Ziccum inför Ziccums planerade note...

STOCKHOLM, SVERIGE - 22 augusti, 2018. Inför noteringen av Ziccum AB
på Spotlight Stock Market föreslår Inhalation Sciences styrelse att
dela ut Uniträtter till bolagets aktieägare. För varje fyrtal ägda
aktier i Inhalation Sciences erhålls en vederlagsfri Uniträtt som ger
förtur till teckning av en Unit i Ziccum. Avstämningsdag föreslås bli
den 14 september 2018. Varje Unit kostar 5,26 kr och omfattar en
aktie och en teckningsoption. Kallelse till extra bolagsstämma kommer
att publiceras separat.

Inhalation Sciences ("ISAB") planerar som tidigare meddelats
avknoppning och notering av dotterbolaget Ziccum på Spotlight Stock
Market. Ziccums styrelse har den 15 augusti 2018, med stöd av
bemyndigande från årsstämman den 25 april 2018, fattat beslut om
nyemission av 3 000 000 Units med företrädesrätt för aktieägarna. En
Uniträtt ger rätt att teckna en unit i Ziccum. En Unit kostar 5,26
och omfattar en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie
TO1 i Ziccum. ISAB äger 73 procent av aktierna i Ziccum och kommer
således att erhålla 2 190 000 Uniträtter.

För att ge ISAB:s aktieägare möjlighet till att med förtur delta i
Ziccums emission avser ISAB dela ut ca 2 155 000 Uniträtter
(motsvarande en Uniträtt för varje fyrtal ägda aktier i ISAB) till
sina aktieägare, vilket påkallar ett stämmobeslut om
värdepappersutdelning.

OBS Ziccums beslut om emission av Units är villkorat av att (1)
noteringsgodkännande erhålls från Spotlight Stock Market (2) extra
bolagsstämma i ISAB fattar beslut om utdelning av del av ISAB:s
Uniträtter till ISAB:s aktieägare. Separat kallelse kommer publiceras
genom pressmeddelande och på Inhalation Sciences hemsida inom kort.

Det noteras att noteringsgodkännande ännu inte har erhållits.

Inhalation Sciences tillika Ziccums styrelseordförande Fredrik
Sjövall: "Vi har hela tiden strävat efter att erbjuda ISABs ägare en
attraktiv möjlighet att ta del i Ziccums framtida värdeutveckling.
Genom att erbjuda förtur till teckning i Ziccum till en potentiellt
mycket attraktiv värdering tycker vi att vi uppnår precis det. Ziccum
är ett bolag med mycket stor potential. En unik och patenterad
produkt, ett tydligt behov av nya lösningar för att formulera
biologiska läkemedel i torr form och ett starkt team gör att jag tror
väldigt mycket på en framgångsrik resa med Ziccum under kommande år".

Sammanfattning av Ziccums planerade emission

Teckningstid:19 september - 3 oktober 2018

Teckningskurs: 5,26 SEK per unit, vilket motsvarar 5,26 SEK per aktie
då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt

Ziccums värdering: 15 780 000 SEK (pre-money)

Teckningsoption av serie TO 1: Två teckningsoptioner av serie TO1 ger
rätt till teckning av en ny aktie med teckningsperiod 1-31 december
2019 till ett lösenpris om 10 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Vid full teckning i emissionen tillförs Ziccum
initialt cirka 15,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas
uppgå till cirka 1,0 MSEK. Vid fullt nyttjande av vidhängande
teckningsoptioner av serie TO1 tillförs Ziccum ytterligare cirka 15,0
MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,5
MSEK.

Närmare information om emissionen, villkor och anvisningar samt
ytterligare information om teckningsförbindelser m.m. kommer att
offentliggöras i pressmeddelande och memorandum senast i samband med
att teckningstiden inleds.

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Lena Heffler, VD
Epost: lena.heffler@inhalation.se

Tel: +46 (0)70 205 96 20

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: Managing Director
E-mail: conradson@ziccum.com

Mob: +46 709 61 55 99

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar
världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets
patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare
möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur
aerosoler och små partiklar vid inandning påverkar våra lungor och
därmed vår hälsa.

Om Ziccum AB

Ziccum kan genom sin unika och patenterade teknologi LaminarPace
erbjuda möjligheten att framställa biologiska läkemedel i torr form.
Torr form (t.ex. tabletter, pulver) eftersträvas i princip alltid vid
utveckling av nya läkemedel då fördelarna är många. Det ökar
produktens stabilitet och därmed livslängd, det underlättar
transportkedjan från fabrik till patient, det möjliggör distribution
av läkemedel till nya platser där t.ex. kyl och frysförvaring är en
stor utmaning och det medför att patienter som behandlar sig själva,
i sina hem kan få tillgång till säkrare och effektivare läkemedel.

Denna information är sådan information som Inhalation Sciences Sweden
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22
augusti, 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/inhalation-sciences/r/inhalation-sciences-styr...
http://mb.cision.com/Main/15842/2597736/895358.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.