Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-24

Initiator Pharma: 1H 2018 rapport

Finansiella höjdpunkter

Initiator Pharma A/S är ett danskt företag och upprättar sina
finansiella räkenskaper i danska kronor (DKK). Initiator Pharma A/S
registrerades den 2 maj 2016.

+--------------------------------------------------------------+
|Andra kvartalet (2018-04-01 - 2018-06-30) |
+--------------------------------------------------------------+
| |
| · Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0) |
+--------------------------------------------------------------+
| |
| · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 294 TDKK (-2 023)|
+--------------------------------------------------------------+
| |
| · Resultat per aktie var -0,19 DKK (-0,25) |
+--------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------+
|Första halvåret (2018-01-01 - 2018-06-30) |
+--------------------------------------------------------------+
| |
| · Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0) |
+--------------------------------------------------------------+
| |
| · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6 404 TDKK (-3 234)|
+--------------------------------------------------------------+
| |
| · Resultat per aktie var -0,51 DKK (-0,48) |
+--------------------------------------------------------------+
| |
| · Likvida medel: 10 025 TDKK (11 803) |
+--------------------------------------------------------------+
| |
| · Soliditet: 93 % (88%) |
+--------------------------------------------------------------+

Koncernens resultat per aktie: periodens resultat dividerat med 17 367
884 aktier (per den 2018-06-30). Soliditet: eget kapital dividerat
med tillgångar.

Höjdpunkter i verksamheten under andra kvartalet 2018

· Den 5 april informerade vi om att nyemissionen var övertecknad.
Den tillförde bolaget 19,1 miljoner SEK före emissionskostnader och
16,8 miljoner SEK netto efter emissionskostnader.

· Den 3 maj kallade vi till årsstämman, som genomfördes den 25 maj,
och publicerade vår årsredovisning för 2017.

· Den 23 maj meddelade vi att vi har lämnat in en CTA (Clinical
Trial Application) för läkemedelskandidaten IPED2015 till MHRA
(Medicines & Healthcare products Regulatory Agency) i Storbritannien.

· Den 4 juni meddelade vi att vi valt MAC Clinical Research Unit som
vår samarbetspartner för den kommande kliniska utvecklingen av
IPED2015

· Den 26 juni meddelade vi att MHRA (Medicines & Healthcare products
Regulatory Agency) i Storbritannien hade godkänt vår CTA för Fas 1
för IPED2015.

Väsentliga händelser efter redovisningsperioden

· Den 22 augusti meddelade vi att vi hade börjat doseringen i vår
första fas 1-studie med IPED2015 vid MAC Clinical Research,
Manchester, Storbritannien. Det generella genomfærandet och studiens
start gick bra utan några registrerade kliniska biverkningar. En
kardiovaskulär observation noterades emellertid i en studieindivid -
inga kliniska symptom observerades men en teknisk abnormitet vid
avläsningen av hjärtfunktionen noterades. Bolaget och dess anslutna
experter undersöker för närvarande denna abnormitet, och återupptagen
dosering senareläggs därför tills en fullständig analys av den
aktuella observationen har genomförts.

· Warrantprogrammet 2018/2020, bestående av maximalt 434.197
warranter enligt beslut från årsstämman den 25 maj 2018, har nu
tecknats slut. Warranter har tecknats av anställda, styrelsemedlemmar
och seniora konsulter, totalt 7 personer, i enlighet med bilaga 2
till årsstämmans protokoll den 25 maj 2018.

VDs kommentar

"Efter att den prekliniska utvecklingen av IPED2015 godkändes i
januari och sedan följdes upp med CTA-ansökan i maj samt godkännandet
av MHRA i slutet av juni är nu Initiator Pharma redo att bli ett
bolag i den kliniska fasen. Vi har meddelade att vi har börjat dosera
de första friska försökspersonerna i fas I, först-i-människa-studien
med IPED2015 i augusti, och har som mål att genomföra fas 2a PoC
under första halvåret 2019".

För mer information, kontakta

Claus Olesen, VD, Initiator Pharma, mobiltel: +45-61 26 00 35, e-post:
ceo@initiatorpharma.com

Torgeir Vaage, CFO, Initiator Pharma, mobiltel: +47-924 05 235,
e-post: tv@initiatorpharma.com

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma A/S är ett bioteknikbolag med fokus på att utveckla
innovativa läkemedel för stora icke-tillgodosedda medicinska behov
som rör de centrala och perifera nervsystemen. Vår forskning är
inriktad på monoaminåterupptagningshämmare, det vill säga molekyler
som påverkar de synaptiska koncentrationerna av neurotransmittorer
som dopamin, serotonin och noradrenalin. Vår ledande
läkemedelskandidat, IPED2015, avser att behandla patienter med
erektil dysfunktion (ED) och då särskilt patienter med ED som inte
svarar på behandling med befintliga PDE5i-läkemedel, däribland de
godkända läkemedlen ViagraÓ, CialisÓoch LevitraÓ.

Initiator Pharma är baserat i Århus, Danmark. Initiator Pharma är
noterat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 400 aktieägare. Läs
mer på www.initiatorpharma.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/initiator-pharma/r/1h-2018-rapport,c2599826
http://mb.cision.com/Main/15335/2599826/896779.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.