Du är här

2017-05-26

Initiator Pharma: DELÅRSRAPPORT KV1 2017 FÖR INITIATOR PHARMA A/S

INITIATOR PHARMAS ARBETE FORTSKRIDER ENLIGT TIDSPLAN

DELÅRSRAPPORT KV1 2017 FÖR INITIATOR PHARMA A/S

Finansiella höjdpunkter

Initiator Pharma A/S registrerades den 2 maj 2016. Följaktligen saknas
tillgängliga jämförelsesiffror för 2016. Initiator Pharma A/S är ett
danskt företag och upprättar sina finansiella räkenskaper i danska
kronor (DKK).

Kv1 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 211 TDKK
· Resultat per aktie var -0,22 DKK
· Resultat per aktie efter utspädning var -0,22 DKK
Kv1 2016

· -
· -
· -
· -

Höjdpunkter i verksamheten under första kvartalet 2017

· Initiator Pharma slutförde en nyemission på upp till 20,5 MSEK
· Notering på Aktietorget den 16 mars

Väsentliga händelser efter redovisningsperioden

· Initiator Pharma utser Syngene, Indien, och Research Toxicology
Centre, Italien (RTC), till CRO-partners (Contract Research
Organizations). Dessa ska utföra prekliniskt utvecklingsarbete på
läkemedelssubstansen IPED2015 för behandling av erektil dysfunktion.

· Initiator Pharma har tillsammans med Syngene identifierat och
selekterat den optimala syntesvägen (beroende på skala, kostnad,
hållbarhet, tid och kvalitet).

· Publicering av årsrapporten för 2016.
· Årsstämman godkänner ändringar i bolagsordning,
incitamentsprogram och ersättning till styrelsen.

VDs kommentar

"Första kvartalet 2017 var en mycket händelserik period för Initiator
Pharma. Bolaget genomförde en fulltecknad nyemission med starkt stöd
från befintliga ägare, vilket avspeglar sig i en överteckning om 215
procent. Därefter noterades bolaget på Aktietorget. Behållningen från
nyemissionen används för att utveckla vår läkemedelskandidat IPED2015
för behandling av erektil dysfunktion. Vi är mycket nöjda med
framstegen under den senaste tiden och ligger rätt i tidplanen för
att inleda en klinisk fas I-studie på människor under 2018.

VD har ordet

Första kvartalet 2017 var en mycket händelserik period för Initiator
Pharma. Initiator Pharma, formellt etablerat i maj 2016 som en
avknoppning från Saniona AB, har slutfört en nyemission och en
notering på Aktietorget. Behållningen från nyemissionen används för
att utveckla läkemedelskandidaten IPED2015 för behandling av erektil
dysfunktion inför det prekliniska utvecklingsprogrammet som är
utformat för att erhålla ett godkännande för en klinisk studie under
sommaren/hösten 2018.

Under första kvartalet utsåg Initiator Pharma Syngene, Indien, och
Research Toxicology Centre, Italien (RTC), till CRO-partners
(Contract Research Organizations). Dessa ska utföra prekliniskt
utvecklingsarbete på läkemedelssubstansen IPED2015 för behandling av
erektil dysfunktion. Arbetet sker under ledning och översyn av
Initiator Pharmas CDO, Mikael Thomsen, som har mer än 25 års
erfarenhet av att ta projekt från prekliniska fasen till kliniska fas
I- och II-studier, och av Initiator Pharmas CTO, Dan Peters. Under de
senaste månaderna har syntesvägen valts. Detta utgör ett viktigt steg
i produktionen av den aktiva läkemedelssubstansen (API) och är en del
i den regulatoriska processen för att erhålla godkännande för
kliniska fas I-studier.

Under andra kvartalet lägger vi fokus på att fortsätta uppskalningen
av IPED2015, men också på att förbereda och initiera de första
toxikologi- och farmakologistudierna.

En annan viktig uppgift är att fortsätta utvecklingsprocessen för
övriga kandidater i produktportföljen. Inledningsvis fokuserar vi på
att strategiskt identifiera potentiella medicinska indikationer med
stora behov samt på marknadsanalys och vetenskaplig utvärdering,
vilket framöver ska ge bolaget en bra position för att välja ut en
värdemässigt intressant medicinsk indikation att fokusera på utifrån
Initiator Pharmas läkemedelskandidater. Ulf Simonsen, Initiator
Pharmas CSO, kommer att genomföra studier som ska bistå
undersökningen, och validera potentiella nya indikationer som
Initiator Pharma kan rikta in sig på i framtiden.

Slutligen vill jag ta tillfället i akt att tacka våra aktieägare för
fortsatt stöd och förtroende i vårt företag. Tillsammans ska vi bygga
ett ännu starkare Initiator Pharma som kommer att leverera innovativa
läkemedel och skapa värde för patienter och aktieägare.

Claus Elsborg Olesen

VD, Initiator Pharma A/S

För mer information, kontakta

Claus Olesen, VD, Initiator Pharma, mobiltel: +45-61 26 00 35, e-post:
ceo@initiatorpharma.com

Torgeir Vaage, CFO, Initiator Pharma, mobiltel: +47-924 05 235,
e-post: tv@initiatorpharma.com

Se hela rapporten på bolagets hemsida
www.initiatorpharma.com/investors/financial-reports/

Denna information är sådan information som Initiator Pharma är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 Maj 2017.

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma A/S är ett danskt bioteknikbolag med fokus på att
utveckla innovativa läkemedel för stora icke-tillgodosedda medicinska
behov som rör de centrala och perifera nervsystemen. Vår forskning är
inriktad på monoaminåterupptagshämmare, det vill säga molekyler som
påverkar de synaptiska koncentrationerna av neurotransmittorer som
dopamin, serotonin och noradrenalin. Vår ledande läkemedelskandidat,
IPED2015, avser att behandla patienter med erektil dysfunktion (ED)
och då särskilt patienter med ED som inte svarar på behandling med
befintliga PDE5i-läkemedel, däribland de godkända läkemedlen Viagra®,
Cialis® och Levitra®.

Initiator Pharma är baserat i Århus, Danmark. Initiator Pharma
noterades på Aktietorget den 16 mars 2017 och har cirka 4 000
aktieägare. Läs mer på www.initiatorpharma.com.

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett läkemedelsbolag baserat i Århus i Danmark,
utspunnet från Saniona AB (listat på Nasdaq Stockholm First North
Premier). Bolagets huvudfokus är läkemedelskandidaten IPED2015 som
utgör en ny behandlingsmetod för indikationen erektil dysfunktion
(ED), det vill säga oförmågan hos en man att uppnå och bibehålla en
erektion och därmed kunna genomföra ett samlag. Initiator Pharmas nya
behandlingsmetod med IPED2015 avser att behandla den stora grupp av
patienter som lider av ED och som är resistenta mot dagens
behandlingsmetoder.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/initiator-pharma/r/delarsrapport-kv1-2017-for-...
http://mb.cision.com/Main/15335/2273965/679924.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.