Du är här

2018-03-15

Initiator Pharma: Idag inleds teckningstiden i Initiator Pharma A/S företrädesemission av units

Idag, den 15 mars 2018, inleds teckningstiden i Initiator Pharma A/S
("Initiator Pharma") företrädesemission av units. Även allmänheten
inbjuds att teckna units i företrädesemissionen. Teckningstiden löper
till och med den 29 mars 2018. Vid fulltecknad initial emission
tillförs Initiator Pharma cirka 19,1 MSEK före emissionskostnader.
Bolaget kan härutöver tillföras ytterligare cirka 12,7 MSEK i det
fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande
teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas. Erbjudandet omfattar därmed
sammanlagt högst cirka 31,8 MSEK före emissionskostnader. Initiator
Pharma har inför företrädesemissionen på förhand skriftligen avtalat
om teckningsförbindelser om totalt cirka 8 MSEK och garantiteckning
om totalt cirka 5,5 MSEK. Totalt har således cirka 13,5 MSEK,
motsvarande cirka 70 procent av det initiala emissionsbeloppet på
förhand skriftligen avtalats. Prospekt, teaser och anmälningssedel
finns tillgängligt på Initiator Pharmas (www.initiatorpharma.com),
AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions
(www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att
teckna units med Bank-ID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Motiv för emission

Emissionslikviden från initial emission samt vidhängande
teckningsoptioner avses användas till följande ordnat efter
prioritet:

· Färdigställande av dokumentationen från den prekliniska
utvecklingen samt ansökan om klinisk studie (Clinical Trial
Application) - cirka 10 procent.

· Genomförande av klinisk fas I-studie - cirka 30-35 procent.
· Genomförande av klinisk fas IIa-Proof of Concept-studie - cirka
30-35 procent.

· Löpande drift av Bolaget - cirka 20-25 procent.
Erbjudandet i sammandrag

· Teckningstid: 15 mars - 29 mars 2018.
· Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag var den 9 mars
2018. Den som på avstämningsdagen innehar aktier i Initiator Pharma
äger företrädesrätt i emissionen. Sista dag för handel i Initiator
Pharmas aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 7 mars
2018. Första dag för handel i Initiator Pharmas aktie utan rätt att
erhålla uniträtter var den 8 mars 2018. För varje befintlig aktie
erhålls en (1) uniträtt. Innehav av tre (3) uniträtter berättigar
till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nya
aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1.

· Teckningskurs: 6,60 SEK per unit, motsvarande 2,20 SEK per aktie.
Teckningsoptioner av serie TO 1 erhålls vederlagsfritt.

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 8 683 941 aktier och
högst 5 789 294 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande cirka
19,1 MSEK respektive cirka 12,7 MSEK. I det fall emissionen blir
fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas
tillförs Initiator Pharma totalt cirka 31,8 MSEK före
emissionskostnader.

· Teckningsförbindelser och garantiteckning: Initiator Pharma har
inför företrädesemissionen på förhand skriftligen avtalat om
teckningsförbindelser om totalt cirka 8 MSEK och garantiteckning om
totalt cirka 5,5 MSEK. Totalt har således cirka 13,5 MSEK,
motsvarande cirka 70 procent av det initiala emissionsbeloppet på
förhand skriftligen avtalats.

· Antal aktier innan emission: 8 683 943 aktier.
· Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 19,1 MSEK.
· Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på
AktieTorget under perioden 15 mars - 27 mars 2018.

· Handel med BTU: Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att
ske på AktieTorget från och med 15 mars 2018 och pågå fram till dess
att emissionen är registrerad hos Erhvervsstyrelsen. Denna
registrering beräknas ske under mitten av april 2018.

· Marknadsplats: Initiator Pharmas aktie är noterad på AktieTorget.
Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

· De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 är planerade att
bli föremål för handel på AktieTorget i slutet av april 2018.

· Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till
teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 2,20 SEK.
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner är planerad att äga
rum från och med den 11 oktober 2018 till och med den 1 november
2018.

Fullständiga villkor och anvisningar, information om
teckningsförbindelser och garantiteckning samt prospekt, teaser och
anmälningssedel utan företrädesrätt finns nu publicerat på bolagets
(www.initiatorpharma.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och
Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.
Möjlighet finns även att teckna units med Bank-ID på Sedermera
Fondkommissions hemsida.

Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen kommer representanter för Initiator
Pharma att närvara vid investerarträffar för att informera om
verksamheten och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är
gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För
ytterligare information om träffarna, vänligen besök Sedermera
Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera
Fondkommission på telefon

040-615 14 10, eller e-post via event@sedermera.se.
Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Initiator Pharma
i samband med företrädesemissionen.

För information om emissionen av units, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefonnummer: +45 6126 0035

E-post: ceo@initiatorpharma.com

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark.
Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för
patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra
livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på
eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden.
Läs mer på www.initiatorpharma.com

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå
eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela
världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320
miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och
ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till
nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer
såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration,
ångest, relationsproblem m.m. (Althof, 2002; Shabsigh et al., 1998,
Tsai, 2008; Litwin et al., 1998)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/initiator-pharma/r/idag-inleds-teckningstiden-...
http://mb.cision.com/Main/15335/2472505/805894.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.