Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-17

INNFY: Oslo Børs - Innlandet fylkeskommune - Mottatt søknad om notering av obligasjonslån

Oslo Børs har mottatt søknad om børsnotering av ISIN NO0010875297.

Det følger av verdipapirhandelloven kapittel 5 at anvendelsesområde for
informasjonsplikt gjelder for låntagere hvis obligasjoner er eller er søkt
notert på børs. Informasjonsplikten etter reglene i verdipapirhandelloven er fra
og med i dag gjeldende for ovennevnte lån.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/495661

Författare OSE News