Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-24

Insplanet AB: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2017

Stark tillväxt och momentum i verksamheten.

Första kvartalet

· Intäkterna uppgick till 27,0 (21,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning
om 24 procent. Den organiska tillväxten (exkl. förvärvet av
Motormäklaren) uppgick till 18 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (1,5) MSEK, motsvarande en
rörelsemarginal om 6 (7) procent.

· Resultat efter skatt uppgick till 1,0 (1,2) MSEK, varav
moderbolagets andel uppgår till 1,4 (1,2) MSEK och minoritetsandelen
till -0,4 (0,0) MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 0,10 (0,09) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,6 (0,7)
MSEK.

· Nyförsäljningsintäkterna i våra två affärsområden, Försäkring och
Personal Finance, uppgick till 24,6 (20,2) MSEK, vilket motsvarar en
ökning om 21 procent. Förnyelseintäkterna uppgick till 1,1 (1,5)
MSEK.

· Förvärvet och konsolideringen av Motormäklaren har påverkat
kvartalets intäkter med 1,3 MSEK, rörelseresultatet med -0,9 MSEK och
resultatet efter skatt med -0,9 MSEK.

VD kommentar i sammandrag

"Under årets första kvartal lyckas vi leverera en fortsatt stark
tillväxt i hela verksamheten. De totala intäkterna ökar från 21,7
MSEK till 27,0 MSEK, motsvarande en ökning om drygt 24 procent mot
föregående år varav den organiska tillväxten uppgår till 18 procent.
Tillväxten drivs av ökade nyförsäljningsintäkter där båda våra
affärsområden, Försäkring och Personal Finance, utvecklas positivt
mot föregående år. Vi fortsätter att ha en god lönsamhet i den
underliggande verksamheten, även om rörelseresultatet minskar för
koncernen som helhet under det första kvartalet. Det minskande
resultatet är en naturlig konsekvens av att vi medvetet väljer att
återinvestera en betydande del av våra vinster i att stärka
Insplanets varumärkeskännedom och i att affärsutveckla nya framtida
tjänster inom segmentet köpa & sälja bil vilket vi identifierat som
strategiskt intressant över ett längre perspektiv."

Tomas Jonson, VD Insplanet
Om Insplanet
Insplanet koncernen utvecklar och driver digitala konsumenttjänster
och varumärken med huvudsaklig inriktning mot försäkringar och
privatlån. Bolaget har idag en ledande position inom jämförelse och
förmedling av sakförsäkringar mot konsument via jämförelsesajten
Insplanet.com. Jämförelse- och förmedling av privatlån, samt i mindre
omfattning ett antal andra privatekonomiska tjänster, erbjuds under
varumärket MyLoan. Koncernen bedriver sedan 2016 även en mindre
verksamhet inom förmedling av begagnade bilar under Motormäklaren,
vilket fortfarande är i ett tidigt utvecklingsstadium men har
identifierats som strategiskt intressant. Insplanets aktie är noterad
på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges.

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Jonson
VD, Insplanet AB (publ)
0737-45 71 71
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Insplanet AB (publ), Grev Turegatan 5, Box 26 000, 100 41 Stockholm
Org.nr. 556567-6227, Tel: 08-51 000 000, www.insplanet.com

Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, Box 55 691, 102 15
Stockholm

Org.nr. 556585-1267, Tel: 08-503 01 550, Fax: 08-503 01 561,
www.mangold.se

Denna information är sådan information som Insplanet AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 24 maj 2017 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/insplanet-ab/r/delarsrapport-for-perioden-1-ja...
http://mb.cision.com/Main/1444/2272599/679170.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.