Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-24

Insplanet AB: Kommuniké från årsstämma i Insplanet AB (publ) den 24 maj 2017

Idag, onsdagen den 24 maj 2017, avhölls årsstämma i Insplanet AB
(publ), org. nr. 556567-6227.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

- Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning, fastställdes.

- Vinstmedel disponerades enligt styrelsens förslag, vilket innebär
att en utdelning om 0,25 SEK per aktie lämnas för verksamhetsåret
2016, totalt 3 388 978 SEK, och att resterande belopp 46 922 196 SEK
balanseras i ny räkning.

- Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2016.

- Ersättning till styrelsen skall, i enlighet med valberedningens
förslag, utgå med 150 000 kronor (150 000) till styrelsens ordförande
och 75 000 kronor (75 000) till vardera övriga ledamöter som ej är
anställda i bolaget. För ledamot som i enlighet med gällande
regelverk fakturerar via bolag skall arvodet ökas med ett belopp
motsvarande därpå belöpande lönebikostnader så länge som detta är
kostnadsneutralt för bolaget. Ersättning för utskottsarbete eller
arbete i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för
valberedningens arbete skall dock bäras av bolaget.

- Ersättning till bolagets revisor skall, i enlighet med
valberedningens förslag, utgå enligt godkänd räkning.

- Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden
intill slutet av nästa årsstämma bestå av:

- Peter Carlsson (omval),
- Daniel Soussan (omval),
- Jonas Tellander (omval),
- Emil Viklund (omval), och
- Jennifer Berger (nyval).

I enlighet med valberedningens förslag, beslutades att intill slutet
av nästa årsstämma välja Emil Viklund till ny styrelseordförande.

-I enlighet med valberedningens förslag omvaldes
PricewaterhouseCoopers till ordinarie revisor för tiden intill slutet
av nästa ordinarie årsstämma. PricewaterhouseCoopers har meddelat att
man förutsatt att man väljs till ordinarie revisor kommer att välja
Auktoriserad revisor Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig
revisor.

I sitt anförande redovisade bolagets vd Tomas Jonson för bolagets
utveckling under räkenskapsåret 2016 och för första kvartalet 2017.

Protokoll fört vid stämman publiceras på Insplanets hemsida inom två
veckor där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Jonson
VD, Insplanet AB (publ)
0737-45 71 71
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Om Insplanet
Insplanet koncernen utvecklar och driver digitala konsumenttjänster
och varumärken med huvudsaklig inriktning mot försäkringar och
privatlån. Bolaget har idag en ledande position inom jämförelse och
förmedling av sakförsäkringar mot konsument via jämförelsesajten
Insplanet.com. Jämförelse- och förmedling av privatlån, samt i mindre
omfattning ett antal andra privatekonomiska tjänster, erbjuds under
varumärket MyLoan. Koncernen bedriver sedan 2016 även en mindre
verksamhet inom förmedling av begagnade bilar under Motormäklaren,
vilket fortfarande är i ett tidigt utvecklingsstadium men har
identifierats som strategiskt intressant. Insplanets aktie är noterad
på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Org.nr. 556567-6227
Insplanet AB (publ)
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001
www.insplanet.com

Org.nr. 556585-1267
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
Box 55 691
102 15 Stockholm
Tel: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 561
www.mangold.se

Denna information är sådan information som Insplanet AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 maj 2017 kl. 13:45 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/insplanet-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-insp...
http://mb.cision.com/Main/1444/2273341/679504.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.