Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-04

Insplorion: Incitamentsprogram riktat till ledning och anställda fulltecknat

VD Patrik Dahlqvist och anställda nyckelpersoner vid Insplorion AB
tecknar sig för 120 000 teckningsoptioner inom bolagets
incitamentsprogram. VD tecknar den största enskilda posten om 30 000
optioner där återstående 90 000 optioner tecknas av bolagets övriga
anställda.

Vid årsstämman 17 april tidigare i år beslutades att bolaget skulle
emittera 120 000 teckningsoptioner riktat till bolagets
nyckelpersoner. Syftet är att knyta personal och nyckelkompetens till
bolaget, underlätta rekrytering, samt att anställda skall få nytta av
en för alla ägare gynnsam aktiekursutveckling.

Programmet med denna serie TO 2018/2020, är utformat utifrån Black &
Scholes modell där en option ger rätt till köp av en aktie till ett
pris på 48 kr, har en löptid fram till 2020-12-31. Antalet nya aktier
skulle motsvarar en utspädning på ca 1,7 % vid inlösen (räknat vid
dagens aktieantal på 6 929 882). Bolaget tillförs 58 800 kr vid
teckning och kan tillföras 5 760 000 kr vid inlösen av optionerna.

Hela incitamentsprogrammet utformning framgår av bilaga i kallelse
till årsstämma som går ladda ner på bolagets hemsida:
www.insplorion.com/sv/investerare/arsstamma-2018

"Vi är glada att hela Insplorions team har god framtidstro och vill
delta. Vi är övertygade om att programmet bidrar till ökad motivation
och värdeskapande som är till godo för alla aktieägare", kommenterar
Jan Wahlström, styrelseordförande i Insplorion.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com
eller 0723-62 32 61.

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

Denna information är sådan information som Insplorion AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom Spotlight Stock Markets försorg, för
offentliggörande 4 september 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/insplorion/r/incitamentsprogram-riktat-till-le...
http://mb.cision.com/Main/12412/2607465/902447.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.