Du är här

2018-08-23

Instalco: Delårsrapport januari-juni 2018

Stark tillväxt och lönsamhet med stabilt kassaflöde

April - juni 2018

· Nettoomsättningen ökade med 50,2 procent till 1 174 (781) miljoner
kronor. Den organiska tillväxten var 14,4 (-9,0) procent.

· Justerad EBITA ökade till 107 (69) miljoner kronor motsvarande en
justerad EBITA-marginal om 9,1 (8,9) procent.

· Det operativa kassaflödet för kvartalet var 125 (30) miljoner
kronor.

· Fyra förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis
tillför en bedömd omsättning om 238 miljoner kronor.

· Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till 1,52 (0,90)
kronor.

Januari - juni 2018

· Nettoomsättningen ökade med 46,5 procent till 2 153 (1 470)
miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 8,5 (2,8) procent.

· Justerad EBITA ökade till 179 (114) miljoner kronor motsvarande en
justerad EBITA-marginal om 8,3 (7,8) procent.

· Det operativa kassaflödet för perioden var 199 (134) miljoner
kronor.

· Nio förvärv har genomförts under perioden som på årsbasis tillför
en bedömd omsättning om 553 miljoner kronor.

· Resultatet per aktie för perioden uppgick till 1,95 (1,46) kronor.
VD Per Sjöstrand kommenterar kvartalet:
Jag är stolt över att kunna summera ett starkt första halvår för
Instalco, med hög tillväxt och lönsamhet i andra kvartalet.
Omsättningen i kvartalet uppgick till 1 174 (781) miljoner kronor.
Tillväxten uppgick till 48,7 procent varav 14,4 procent var organisk
tillväxt. Justerad EBITA för andra kvartalet uppgick till 107 (69)
miljoner kronor, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,1 (8,9)
procent. Med den höga lönsamheten är vi på god väg mot vårt EBITA-mål
om 450 miljoner kronor (pro forma) år 2019.

Orderstocken utvecklades fortsatt väl och uppgick vid utgången av
kvartalet till 3 875 (2 496) miljoner kronor, motsvarande en ökning
om 55,2 procent. Vi har under några kvartal haft en orderstock som
varit högre än de senaste 12 månadernas omsättning - klart över vårt
historiska snitt - vilket nu avspeglas i omsättningen.

Förvärv i Sverige, Norge och Finland
Vi fortsätter arbeta enligt vår aktiva förvärvsagenda, och under
kvartalet har vi förvärvat fyra nya bolag som kommer att bidra till
gruppens fortsatta utveckling. Med Dala Kylmecano i Borlänge
kompletterar vi vårt utbud med specialistkunskap inom värmepumpar och
kyla. Med APC Elinstallatören stärker vi vår position i den expansiva
regionen Östergötland, där koncernens dotterbolag Vallacom finns
sedan tidigare.

I Norge har vi förvärvat Teknisk Ventilasjon, som etablerar Instalco
på en ny marknad i Trondheim med omkringliggande områden. Bolaget är
verksamt inom ventilation och är specialister på inomhusklimat.

Även i Finland har vi växt under kvartalet genom förvärv av
LVI-Urakointi Paavola. Bolaget erbjuder VS-installationer samt
ventilationsarbeten i främst Helsingfors med omnejd och har sedan
tidigare samarbeten med flera Instalco-bolag på den finska marknaden.

Sammantaget har vi sedan årsskiftet förvärvat bolag med årlig
omsättning på drygt 550 miljoner kronor, och är därmed helt enligt
plan mot vår ambition om 600-800 miljoner kronor i förvärvad
omsättning per år. Vi ser ett fortsatt gynnsamt förvärvsklimat och
för dialoger med många duktiga entreprenörer. Som alltid köper vi
bara kvalitetsbolag med bevisad lönsamhet och moget ledarskap.

Projekt som skapar samhällsnytta
Vi fortsätter vår strävan att öka våra insatser på hållbarhetsområdet
och att genomföra projekt som skapar samhällsnytta. Det innebär att
värna om miljön för alla - både inomhus och utomhus - och att hitta
nya, smarta och energieffektiva lösningar för våra kunder.

Vi är specialiserade på installationer i samhällsfastigheter som
skolor, förskolor, sjukhus och andra offentliga lokaler. Under
kvartalet har vi bland annat slutfört nybyggnationerna av
Änglundaskolan i Örebro och Viksbergsskolan i Södertälje. Båda
skolorna är högt miljöklassade och står klara att öppnas nu i samband
med höstens skolstart.

Jag vill också lyfta fram vårt samarbete med Stiftelsen Botildenborg i
Rosengård. Instalco-bolagen Rörläggaren, Bi-Vent och El-Pågarna
bistår med arbetsledning genom projektledare och montörer vid
renoveringen av 1800-talsfastigheten Botildenborg och stiftelsen står
för arbetskraften genom nyanlända. Våra bolag tar också emot
studiebesök för nyanlända med bakgrund i byggbranschen för att ge dem
inblick i hur branschen fungerar i Sverige och hjälpa dem att bli
yrkesverksamma.

Hög efterfrågan på installationstjänster
Framgent ser vi fortsatt hög efterfrågan på installationstjänster inom
samtliga våra områden. Takten i byggandet av bostadsrätter i
storstäderna fortsätter att mattas av något, men tack vare bredden i
vår portfölj med särskild vikt mot samhällsnyttiga fastigheter inom
offentlig sektor är vår orderingång fortsatt hög. Vårt största område
är byggnation och renovering av lokaler för utbildning och sjukvård.

Jag vill slutligen passa på att hälsa våra nya styrelseledamöter som
valdes in vid årsstämman i maj välkomna till bolaget. Den nya
styrelsen med helt jämn könsfördelning representerar en bredd av
kompetens som kommer att vara till stor nytta i vår fortsatta resa.

Jag och alla våra bolag ser med tillförsikt fram mot resten av 2018.

Presentation av rapporten
Instalcos VD Per Sjöstrand och CFO Lotta Sjögren presenterar rapporten
i en telefonkonferens/ audiocast idag den 23 augusti kl 14.00 CET.
Deltagare ringer in på följande nummer:

SE: +46 8 5033 65 62
UK: +44 203 008 9806
US: +1 855 831 5946
Presentationen kan även följas via
https://tv.streamfabriken.com/instalco-q2-2018

Denna information är sådan information som Instalco är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl.
12:00 CET.

För ytterligare information:
Per Sjöstrand, VD, per.sjostrand@instalco.se, 070-724 51 49
Lotta Sjögren, CFO, lotta.sjogren@instalco.se, 070-999 62 44

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs,
el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala
företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget
ledarskap. Verksamheten bedrivs genom ett 45-tal lokalt ledande och
högt specialiserade enheter, med stöd från en liten central
organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn
INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/instalco/r/delarsrapport-januari-juni-2018,c25...
http://mb.cision.com/Main/15570/2599227/896230.pdf
http://mb.cision.com/Public/15570/2599227/946cf9c4d9f0058b.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.