Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-31

Instalco: Förändring av antal aktier och röster i Instalco

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska
svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad
marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller
röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i
aktuell månad.

Enligt beslut vid extra bolagsstämma i Instalco Intressenter AB
("Instalco" eller "Bolaget") den 10 maj 2017 har tidigare
aktiestruktur med stam- respektive preferensaktier av olika slag
avvecklats såsom beskrivet i det prospekt som godkändes av
Finansinspektionen och offentliggjordes av Bolaget den 28 april 2017.

Efter avvecklingen finns det totalt 46 311 608 aktier och röster i
Bolaget (innan avvecklingen totalt 120 715 436 aktier och röster).
Det finns numera endast ett aktieslag i Bolaget.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Instalco Intressenter AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj
2017 kl. 18:00 CET.

För ytterligare information:
Adrian Westman, IR-ansvarig, telefon 0735 09 04 00

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs,
el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala
företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget
ledarskap. Verksamheten bedrivs genom drygt 30 lokalt ledande och
högt specialiserade enheter, med stöd från en liten central
organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn
INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/instalco/r/forandring-av-antal-aktier-och-rost...
http://mb.cision.com/Main/15570/2276984/681797.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.