Du är här

2017-08-21

Intellecta: Intellecta renodlas till ren digital verksamhet. Avyttrar hela affärsområde Strategic Communications

Intellecta fokuserar på verksamheten inom affärsområde Digital genom
att avyttra affärsområde Strategic Communication.

Intellecta efter avyttringarna:

· Intellecta består efter avyttringarna av tre delägda digitala
företag som samtliga har framskjutna positioner inom sina respektive
digitala verksamhetsområden: FFW, River och ISBIT GAMES.

· På rullande tolvmånaders basis per sista juni 2017 svarade
affärsområdet Digital för ca 73 procent av Intellecta-koncernens
byråintäkter, vilket motsvarar ca 330 Mkr, och huvuddelen av
koncernens nuvarande intjäning.

· Intellecta avser att inom kort kalla till extra bolagsstämma med
syfte att besluta om ett namnbyte för den kvarvarande börsnoterade
koncernen. På stämman kommer även fråga om att stämpla om bolagets
A-aktier till B-aktier att behandlas.

· För att slutföra alla beräkningar som transaktionen resulterar i
har Intellectas styrelse beslutat att senarelägga resultatrapporten
för tredje kvartalet med två veckor. Nytt rapportdatum är 2017-11-24
(tidigare 2017-11-10).

Verksamheter som avyttras:

· Intellecta avyttrar samtliga enheter inom affärsområde Strategic
Communications. Bysted, Intellecta Corporate, Hilanders, Tomorrow och
Unreel säljs till H&H Group, samtidigt som WOW avyttras till UMG.

· Tillträdesdagen är den 31 augusti 2017.
· Affären värderar Strategic Communications till 41 Mkr på skuldfri
basis (Enterprise Value). Intellecta kommer att erhålla ca 43 Mkr i
likvida medel den 31 augusti 2017. Eventuella
rörelsekapitaljusteringar kommer att ske inom 1-2 månader efter
tillträdesdagen.

· Transaktionerna, som medför en reaförlust, inklusive transaktions-
och uppsägningskostnader kopplade till avyttringarna, förstärker
Intellectas balansräkning genom att minska skuldsättningen. Slutliga
belopp avseende reaförlust och skuldsättning redovisas i samband med
resultatrapporten för tredje kvartalet.

Kommentarer från Yann Blandy, Intellectas VD & Koncernchef:

- Avyttringen av företagen inom Strategic Communications innebär att
vi tar ytterligare steg i Intellectas transformation mot digital
spjutspetsverksamhet inom områden med stor utvecklings- och
tillväxtpotential, där våra företag inom affärsområde Digital redan
har starka positioner, säger Intellectas vd och koncernchef Yann
Blandy.

- Samtidigt vill jag tacka medarbetarna inom Strategic Communications
för goda prestationer och för den viktiga roll som de spelat i
Intellectas utveckling. Det är min övertygelse om att affärerna med
H&H Group och UMG skapar förutsättningar för en fortsatt positiv
utveckling för företagen, säger Yann Blandy.

Under de kommande veckorna återkommer Intellecta med ytterligare
information kring slutförandet av transaktionerna, samt med kallelse
till extra bolagsstämma för beslut om namnbyte samt fråga om att
stämpla om bolagets A-aktier till B-aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Yann Blandy, Vd och koncernchef Intellecta AB, 0707-16 17 31,
yann.blandy@intellecta.com

Erik Kronqvist, IR-ansvarig Intellecta AB, 0706-97 22 22,
erik.kronqvist@intellecta.com

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att
offentliggöra den enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 21 augusti 2017 kl. 11:00 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intellecta/r/intellecta-renodlas-till-ren-digi...
http://mb.cision.com/Main/670/2330002/711690.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.