Du är här

2017-09-20

Intellecta: Svag sommar för FFW påverkar Intellectas resultat negativt under andra halvåret

Omsättningen och försäljningen i Intellectas dotterbolag FFW, som står
för cirka 80 procent av affärsområdet Digitals omsättning, har under
innevarande kvartal varit betydligt svagare än förväntat och jämfört
med samma period föregående år.

Som tidigare kommunicerats utvecklades orderingången för FFW under det
andra kvartalet positivt. Den kraftiga nedgången under det tredje
kvartalet innebär dock att omsättningen för affärsområdet Digital
under det andra halvåret kommer att bli mer än tio procent lägre än
samma period 2016. Det medför i sin tur en negativ effekt på
affärsområdets och Intellectas EBIT-resultat.

Minskad orderingång i USA

I den amerikanska verksamheten har orderingången varit avsevärt lägre
än förväntat under kvartalet, vilket påverkar omsättningen andra
halvåret negativt. Verksamheten har integrerats från två, delvis
separerade, organisationer till en gemensam. Detta har i större
utsträckning än befarat tagit resurser från nyförsäljning och är en
av orsakerna till ordernedgången.

Även försvagningen av den amerikanska dollarn mot den svenska kronan
påverkar FFW och Intellectas omsättning och resultat negativt.

I FFW:s europeiska verksamhet har ett antal kunder valt att skjuta på
produktionsstart till senare under hösten vilket påverkar
omsättningen under kvartalet negativt.

Åtgärder för att komma till rätta

För att komma till rätta med den negativa utvecklingen kommer FFW och
Intellecta vidta ett antal åtgärder:

· En omstrukturering kommer genomföras i USA-verksamheten under
september och oktober. Omstrukturering påverkar koncernens EBIT
negativt i det tredje kvartalet men har en positiv inverkan från och
med det fjärde kvartalet och full effekt från och med 2018.

· FFW:s organisation kommer stärkas i såväl USA som Europa med
personer som har en bakgrund inom sälj och UX (user experience).
Förstärkningarna syftar till att öka försäljningen till kunder som
FFW ser möjlighet att växa sin affär gentemot.

· I och med ovan kommer ingen ytterligare rörlig ersättning betalas
ut till minoritetsägarna i FFW i form av "Earn Out". Det har i sin
tur en redovisningsmässig positiv effekt vilket redovisas i det
tredje kvartalet.

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, Vd och koncernchef Intellecta AB, 0707-16 17 31,
yann.blandy@intellecta.com

Timo Salmela, ekonomidirektör Intellecta AB, 0704-14 33 55,
timo.salmela@intellecta.com

Erik Kronqvist, IR-ansvarig Intellecta AB, 0706-97 22 22,
erik.kronqvist@intellecta.com

Om Intellecta AB:

Intellecta-koncernen omfattar de digitala konsultbolagen FFW Group och
River Cresco AB samt spelutvecklingsbolaget ISBIT GAMES AB. Koncernen
har cirka 460 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark,
Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike,
Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam, och
Australien.

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att
offentliggöra den enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 20 september 2017 kl. 16:00 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intellecta/r/svag-sommar-for-ffw-paverkar-inte...
http://mb.cision.com/Main/670/2350923/725362.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.