Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-14

Internationella Engelska Skolan: IES erhåller 21 Mkr i statligt bidrag för läxhjälp

Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB
("Internationella Engelska Skolan" eller "IES") som huvudman erhåller
21,0 Mkr i statligt bidrag för läxhjälp för kalenderåret 2017. Halva
beloppet intäktsförs fjärde kvartalet för IES räkenskapsår 2016/17
och resterande belopp under första och andra kvartalet 2017/18.
Motsvarande bidrag för kalenderåret 2016 uppgick till 18,2 Mkr, varav
halva beloppet intäktsfördes fjärde kvartalet 2015/16 och resterande
belopp under första och andra kvartalet 2016/17.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Hähnel, IR-ansvarig IES
Telefon: 070 605 6334
E-post: johan.hahnel@engelska.se

Denna information är sådan information som Internationella Engelska
Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14
juni 2017 kl 08.15 CET.

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående
aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 21 400 elever i 30
skolor läsåret 2016/17. IES bedriver skolverksamhet från årskurs 1 i
grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen
är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns "middle
school". Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen,
med nio av de tio största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat
på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet
för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt
24:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka
övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

· Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan
undervisa och elever lära

· Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är
nyckeln till världen

· Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål
Upp till hälften av undervisningen bedrivs på engelska, av lärare som
har engelska som modersmål. Drygt 700 lärare med kvalificerad
utländsk lärarexamen - från främst Kanada, USA, Storbritannien och
Sydafrika - undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever.
Omsättningen har de senaste tio åren ökat organiskt med i snitt 19
procent per år. Under det senaste räkenskapsåret 2015/2016, som
avslutades den 30 juni 2016, uppgick omsättningen till 1 807 MSEK,
vilket är en ökning med cirka 17 procent från föregående år. I kön
för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 31
mars 2017 cirka 144 000 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan slutet av september 2016
noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet "ENG". Största
ägare av IES är amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande
universitet och stiftelser i USA, samt grundaren Barbara Bergström.
Övriga större ägare var i slutet av april 2017 Swedbank Robur fonder,
investmentbolaget Öresund, Norron Asset Management, Tredje AP-fonden
och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt
Näringsliv).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/internationella-engelska-skolan/r/ies-erhaller...
http://mb.cision.com/Main/14803/2287966/687813.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.