Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-18

Internationella Engelska Skolan: IES valberedning inför årsstämma 2017

Valberedningen i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II
AB ("Internationella Engelska Skolan" eller "IES") består av
företrädare för de tre största aktieägarna som var registrerade i
bolagets aktieägarförteckning den 30 april 2017.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag till
val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen samt
revisorer till årsstämman 2017. Den 30 april 2017 var de tre största
aktieägarna i Internationella Engelska Skolan; IES Holdings I (71,2 %
av rösterna), Investment AB Öresund (5,8 % av rösterna) och Swedbank
Robur Fonder (5,0 % av rösterna), motsvarande ett totalt ägande om
82,0 procent av rösterna i bolaget. De har utsett följande
representanter till valberedningen:

· Birker B. Bahnsen, TA Associates. TA Associates är rådgivare till
Mountainstream Holding II S.à.r.l. (71,0 % av rösterna i IES Holdings
I) och Bock Senior Capital Investors S.à.r.l. (4,9 % av rösterna i
IES Holdings I)

· Hans Bergström (Hans och Barbara Bergström kontrollerar 23,6 % av
rösterna i IES Holdings I via Mountainstream Holding I S.à.r.l.)

· Öystein Engebretsen, Investment AB Öresund
· Marianne Flink, Swedbank Robur Fonder
Beräkningen ovan är baserad på 40 050 000 aktier, vilket är det totala
antalet stamaktier i Internationella Engelska Skolan.

Internationella Engelska Skolans årsstämma för räkenskapsåret 1 juli
2016 - 30 juni 2017 kommer att äga rum den 17 november 2017. För att
valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med
tillräcklig omsorg, ska förslag lämnas in senast den 28 september
2017. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till
årsstämman 2017 samt på bolagets hemsida.

Aktieägarna i Internationella Engelska Skolan uppmanas att skicka
förslag till valberedningen via e-post till valberedning@engelska.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Hähnel, IR-ansvarig IES
Telefon: 070 605 6334
E-post: johan.hahnel@engelska.se

Denna information är sådan information som Internationella Engelska
Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18
maj 2017 kl 08.15 CET.

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående
aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 21 400 elever i 30
skolor läsåret 2016/17. IES bedriver skolverksamhet från årskurs 1 i
grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen
är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns "middle
school". Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen,
med nio av de tio största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat
på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet
för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt
24:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka
övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

· Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan
undervisa och elever lära

· Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är
nyckeln till världen

· Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål
Upp till hälften av undervisningen bedrivs på engelska, av lärare som
har engelska som modersmål. Drygt 700 lärare med kvalificerad
utländsk lärarexamen - från främst Kanada, USA, Storbritannien och
Sydafrika - undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever.
Omsättningen har de senaste tio åren ökat organiskt med i snitt 19
procent per år. Under det senaste räkenskapsåret 2015/2016, som
avslutades den 30 juni 2016, uppgick omsättningen till 1 807 MSEK,
vilket är en ökning med cirka 17 procent från föregående år. I kön
för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 31
mars 2017 cirka 144 000 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan slutet av september 2016
noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet "ENG". Största
ägare av IES är amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande
universitet och stiftelser i USA, samt grundaren Barbara Bergström.
Övriga större ägare var i slutet av april 2017 Swedbank Robur fonder,
investmentbolaget Öresund, Norron Asset Management, Tredje AP-fonden
och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt
Näringsliv).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/internationella-engelska-skolan/r/ies-valbered...
http://mb.cision.com/Main/14803/2268176/676162.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.