Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Internationella Engelska Skolan: IES valberedning inför årsstämman 2020

Valberedningen i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II
AB ("Internationella Engelska Skolan" eller "IES") består av
företrädare för de tre största aktieägarna som var registrerade i
bolagets aktieägarförteckning den 31 mars 2020.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag till
val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen samt
revisorer till årsstämman 2020. Den 31 mars 2020 var de tre största
aktieägarna i Internationella Engelska Skolan; Bock Senior Capital
Investors S.à.r.l., Paradigm Capital AG (som förvaltar Paradigm
Capital Value Fund SICAV samt är rådgivare till ett antal enskilda
konton som är oberoende av varandra och till nämnda fond) samt
Barbara Bergström. Ägarna har utsett följande representanter till
valberedningen:

· Birker B. Bahnsen som representerar TA Associates, som i sin tur
är rådgivare till Bock Senior Capital Investors S.à.r.l.

· Jan Hummel som representerar Paradigm Capital AG
· Barbara Bergström
Internationella Engelska Skolans årsstämma för räkenskapsåret 1 juli
2019 - 30 juni 2020 kommer att äga rum den 24 november 2020 i
Stockholm. För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga
inkomna förslag med tillräcklig omsorg, ska förslag lämnas in senast
den 5 oktober 2020. Valberedningens förslag kommer att presenteras i
kallelsen till årsstämman 2020 samt på bolagets hemsida.

Förslag till valberedningen skickas via e-post till
valberedning@engelska.se

För mer information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, Kommunikations- och IR-chef IES
Telefon: 0768-511 540
E-post: emma.rheborg@engelska.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 april 2020 kl 09.00 CEST.

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående
aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 26 800 elever i 37
skolor. IES äger även sju tvåspråkiga privatskolor i Spanien med
cirka 4 800 elever.

IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan
till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på
årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns "middle school".
Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med 17 av
de 20 största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de
nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för
skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt
27:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka
övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

· Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa
och elever lära

· Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är
nyckeln till världen

· Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål
Upp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av
lärare som har engelska som modersmål. Drygt 900 lärare med
kvalificerad utländsk lärarexamen - från främst Kanada, USA,
Storbritannien och Sydafrika - undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever.
Omsättningen har de senaste tio åren ökat med i snitt 19% per år.
Under det senaste räkenskapsåret 2018/2019, som avslutades den 30
juni 2019, uppgick omsättningen till 2 781,1 Mkr, vilket är en ökning
med cirka 18% från föregående år. I kön för att få en plats under
nuvarande och kommande år fanns per den 31 december 2019 cirka 208
900 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad på Nasdaq
Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet "ENG".

Största ägare av IES är amerikanska TA Associates, nära knutet till
ledande universitet och stiftelser i USA, grundaren Barbara Bergström
samt Paradigm Capital AG med olika fonder. Bland de tio största
ägarna i övrigt fanns i slutet av mars 2020 också Swedbank Robur
fonder och Handelsbanken fonder.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/internationella-engelska-skolan/r/ies-valbere...
https://mb.cision.com/Main/14803/3097900/1236869.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.