Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-10

Internationella Engelska Skolan: Skolinspektionens ordinarie tillsyn slutförd: 90 % av IES skolor helt utan anmärkning

Skolinspektionens ordinarie tillsyn av Internationella Engelska Skolan
avslutades enligt plan i juni 2017. Tillsynen genomförs för friskolor
vart tredje år och omfattar huvudmannens samtliga skolor. För
kommuner som huvudmän genomförs tillsynen vart femte år med endast 20
procent av skolorna.

Den så kallade bastillsynen av IES grundskolor resulterade i att 23 av
24 skolor inte fick en enda anmärkning. För en skola påtalades en
mindre brist som nu åtgärdas. Det innebär att 96 procent av dessa
IES-skolor inte fick någon anmärkning, vilket kan jämföras med
rikssnittet för helt gröna beslut efter bastillsyn, som uppgår till
74 procent.

I de fem grundskolor som av Skolinspektionen valts ut för en mer
omfattande tillsyn kom tre ut helt utan anmärkning, medan två fick
anmärkningar av begränsad och motiverad karaktär, som nu åtgärdas.

Internationella Engelska Gymnasiet fick ingen anmärkning.

Sammantaget kom 27 av 30 IES-skolor, 90 procent, ut ur
Skolinspektionens granskning helt utan anmärkning. Vad gäller
Huvudmannen, Internationella Engelska Skolan i Sverige AB, har
Skolinspektionen ingen anmärkning på organisationens akademiska
resultat, undervisningen på engelska eller arbetet med ordningen i
skolorna. I sina beslut rörande Huvudmannen begär Skolinspektionen
ett stärkt utvecklingsarbete för fritidshemmen samt att psykologer
ska användas mer i den förebyggande elevhälsan. Den anmärker vidare
på att två av de 30 rektorerna saknar kurser i pedagogik. De har
annan ledarbakgrund.

"De goda resultaten är ett kvitto på det arbete vi utför för att ge
våra elever bästa tänkbara utbildning och träning för framtiden",
kommenterar Ralph Riber, VD och koncernchef för Internationella
Engelska Skolan. "Jag vill här passa på att tacka våra mycket
kompetenta rektorer, lärare och övrig personal som genomför den
utbildning Internationella Engelska Skolan står för."

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Hähnel, IR-ansvarig IES
Telefon: 070 605 6334
E-post: johan.hahnel@engelska.se

Denna information är sådan information som Internationella Engelska
Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10
juli 2017 kl 08.15 CET.

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående
aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 21 400 elever i 30
skolor läsåret 2016/17. IES bedriver skolverksamhet från årskurs 1 i
grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen
är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns "middle
school". Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen,
med nio av de tio största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat
på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet
för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt
24:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka
övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

· Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan
undervisa och elever lära

· Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är
nyckeln till världen

· Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål
Upp till hälften av undervisningen bedrivs på engelska, av lärare som
har engelska som modersmål. Drygt 700 lärare med kvalificerad
utländsk lärarexamen - från främst Kanada, USA, Storbritannien och
Sydafrika - undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever.
Omsättningen har de senaste tio åren ökat organiskt med i snitt 19
procent per år. Under det senaste räkenskapsåret 2015/2016, som
avslutades den 30 juni 2016, uppgick omsättningen till 1 807 MSEK,
vilket är en ökning med cirka 17 procent från föregående år. I kön
för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 31
mars 2017 cirka 144 000 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan slutet av september 2016
noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet "ENG". Största
ägare av IES är amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande
universitet och stiftelser i USA, samt grundaren Barbara Bergström.
Övriga större ägare var i slutet av april 2017 Swedbank Robur fonder,
investmentbolaget Öresund, Norron Asset Management, Tredje AP-fonden
och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt
Näringsliv).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/internationella-engelska-skolan/r/skolinspekti...
http://mb.cision.com/Main/14803/2304922/698391.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.