Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

Internationella Engelska Skolan: Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2019

Carola Lemne föreslås som ny ordförande i styrelsen för
Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ)
("IES") inför bolagsstämman den 21 november 2019. Hon efterträder
Birker Bahnsen, som kvarstår som ledamot i styrelsen. Till ny ledamot
föreslås också Robert Clark, med bakgrund som mångårig och
framgångsrik rektor för IES Enskede.

För omval som styrelseledamöter föreslår valberedningen Birker
Bahnsen, Brian Hatch, Maria Rankka, Lars Strannegård och Peter
Wikström. Cecilia Marlow har avböjt omval, medan likaså stämmovalda
Gunilla Carlsson lämnade styrelsen i maj 2019 på grund av sitt
FN-uppdrag. Antalet stämmovalda ledamöter blir därmed oförändrat sju.

Carola Lemne har omfattande erfarenhet som ledare inom
kunskapsföretag, liksom från styrelsearbete. Hon hade ledande
positioner på Pharmacia under åren 1993-2000 och har även varit VD
för Danderyds sjukhus (2000-2007), Praktikertjänst (2008-2014) och
Svenskt Näringsliv (2014-2018). Carola är utbildad läkare samt
med.dr. och docent vid Karolinska Institutet. Hon har tidigare varit
styrelseledamot i bland annat Investor, Getinge, Meda, Apoteket och
Strategiska Forskningsstiftelsen samt ordförande i styrelsen för
Uppsala universitet (2013-2017). Carola är i dag ordförande i
utbildningsorganisationen Ung företagsamhet och i vårdbolaget
ArtClinic, styrelseledamot i Arjo AB (publ) och vice
styrelseordförande i IRLAB Therapeutics AB.

Robert Clark var framgångsrik rektor under 13 år för Internationella
Engelska Skolan i Enskede, innan han gick i pension i mars 2019. IES
Enskede är moderskolan inom organisationen, och som väl respekterad
rektor har Robert Clark spelat en betydelsefull ledar- och mentorroll
i kretsen av IES-rektorer. Han har också representerat IES i en rad
sammanhang, däribland i huvudmännens expertråd för skolutveckling.
Robert Clark tog sin lärarexamen vid Nottingham University 1976 med
inriktning mot naturvetenskap och idrott. Innan han kom till IES år
2006 var Robert Clark bland annat lärare på Stockholm International
School samt ledamot av dess styrelse.

"Vi är mycket glada över att Carola Lemne med entusiasm velat ta på
sig rollen som ordförande för IES. Carola tillför betydande
erfarenhet av svenskt samhällsliv och av företagande i offentlig
beslutsmiljö. Hon är också en van ledare och mentor. Robert Clark bär
med hela sin person vad IES står för inom utbildning. Valberedningen
har fäst betydande uppmärksamhet vid att Internationella Engelska
Skolans grundläggande koncept och dess särskilda organisationskultur
upprätthålls och främjas av styrelsen, något som är avgörande för
skolornas och företagets framtid," kommenterar Barbara Bergström,
valberedningens ordförande.

De föreslagna nya styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till
bolaget och bolagets ledning samt oberoende i förhållande till
bolagets huvudägare.

Styrelsens ordförande, Birker Bahnsen, riktar ett särskilt tack till
Cecilia Marlow: "Cecilia har gjort en betydande insats för IES under
sin tid i styrelsen och som tillförordnad vd. Hon har starkt bidragit
till att IES står än mer stabilt och är väl rustat för nästa fas när
Anna Sörelius Nordenborg tar över som vd den 25 november. Under sin
tid som tf VD har Cecilia kommit bolaget och ledningen nära och för
att skapa handlingsutrymme för Anna har hon beslutat avböja omval
till styrelsen. Jag beklagar, men respekterar detta beslut och vill
tacka Cecilia för hennes genuina engagemang där hon nu liksom alltid
handlat med IES bästa i åtanke."

Valberedningen 2018/19 har haft följande sammansättning:

· Barbara Bergström, ordförande i valberedningen och utsedd av
Mountainstream Holding I S.à.r.l.

· Birker Bahnsen, utsedd av Bock Senior Capital Investors S.à.r.l.
· Jan Hummel, utsedd av Paradigm Capital Value Fund SICAV
Information om samtliga ledamöter som föreslås till IES styrelse samt
valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande finns
tillgängliga på bolagets webbplats, corporate.engelska.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, Kommunikations- och IR-chef IES
Telefon: 0768 511 540
E-post: emma.rheborg@engelska.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 oktober 2019 kl 09:00 CEST.

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående
aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 26 800 elever i 37
skolor samt cirka 2 500 elever i skolorna i Spanien.

IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan
till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på
årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns "middle school".
Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med 17 av
de 20 största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de
nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för
skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt
27:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka
övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

· Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa
och elever lära

· Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är
nyckeln till världen

· Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål
Upp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av
lärare som har engelska som modersmål. Drygt 800 lärare med
kvalificerad utländsk lärarexamen - från främst Kanada, USA,
Storbritannien och Sydafrika - undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever.
Omsättningen har de senaste tio åren ökat med i snitt 19% per år.
Under det senaste räkenskapsåret 2018/2019, som avslutades den 30
juni 2019, uppgick omsättningen till 2 781,1 Mkr, vilket är en ökning
med cirka 18% från föregående år. I kön för att få en plats under
nuvarande och kommande år fanns per den 30 juni 2019 cirka 191 700
anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad på Nasdaq
Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet "ENG".

Största ägare av IES är amerikanska TA Associates, nära knutet till
ledande universitet och stiftelser i USA, grundaren Barbara Bergström
samt Paradigm Capital AG med olika fonder. Bland de tio största
ägarna i övrigt fanns i slutet av september 2019 också Swedbank Robur
fonder och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt
Näringsliv).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/internationella-engelska-skolan/r/valberednin...
https://mb.cision.com/Main/14803/2937865/1127220.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.