Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-03

Intervacc AB (publ): Intervacc AB: Nyemissionen övertecknades

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT,
TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN
DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT
TILLÄMPLIG LAG. 

Intervacc AB ("Intervacc" eller "Bolaget") har framgångsrikt avslutat
en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
("Nyemissionen"). Nyemissionen blev övertecknad och tecknades till
cirka 130 procent. I Nyemissionen tecknades 2 987 737 aktier med stöd
av primär och subsidiär företrädesrätt, motsvarande 82,4 procent av
Nyemissionen. Vidare tecknades 1 711 442 aktier utan stöd av
företrädesrätt.

I ljuset av det stora intresset för Nyemissionen har styrelsen
beslutat att utnyttja möjligheten att emittera ytterligare aktier i
form av en riktad emission för att täcka överteckningen i samband med
Nyemissionen.

Som en följd av Nyemissionen och den riktade emissionen tillförs
Intervacc cirka 10,8 MSEK (före avdrag för emissionskostnader) och
antalet aktier i Bolaget ökar med 4 699 179 aktier varefter Bolaget
kommer att ha 44 568 883 aktier. Genom Nyemissionen och den riktade
emissionen ökar Intervaccs aktiekapital med 2 349 589,50 SEK till 22
284 441,50 SEK.

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas
aktier i enlighet med de principer som anges i den
informationsbroschyr som offentliggjordes den 17 oktober 2016.

Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan
företrädesrätt beräknas utfärdas omkring den 3 november 2016.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket, vilket
beräknas ske i slutet av november 2016, omvandlas BTA till aktier
utan särskild avisering från Euroclear Sweden AB.

För mer information vänligen kontakta:
Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel 08-120 10 602 eller 073-334 14 11
Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot
ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom
djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning
vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt
grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets
forsknings- och utvecklingsarbete.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land
där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933, i dess senaste lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga
lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Intervacc AB.
Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya
aktierna kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller
enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig
lag i annat land.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intervacc-ab--publ-/r/intervacc-ab--nyemission...
http://mb.cision.com/Main/4632/2114750/584329.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.