Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-12

Intervacc: Intervacc beviljas Eurostars finansiering för vidareutveckling av vaccin till gris.

Intervacc har i hård konkurrens tilldelats finansiering via
Eurostars-2 programmet för vidareutveckling av ett vaccin mot
allvarlig infektion på smågris orsakad av Streptococcus suis.
Eurostars-2 programmet, som är en del av EU:s Horizon 2020,
finansierar därmed ca 50% av den budgeterade projektkostnaden om ca
16 milj SEK och tillför samtidigt en tydlig kvalitetsstämpel för den
intressanta vaccinteknologin.

"Att beviljas finansering från Eurostars, i hård konkurrens med många
andra projekt, ger oss bekräftelse på styrkan i Intervacc, vår
teknologi och vår affärsstrategi att utveckla nya vacciner inom
djurhälsa. Vi ser detta som ett oerhört viktigt steg framåt för
bolaget", säger Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc AB i en kommentar.

Innovativ vaccinutveckling med stor potential

Intervacc bedriver sedan en tid ett samarbete med Moredun Scientific i
Edinburgh med målet att utveckla ett vaccin, med projektnamnet
INV274, mot infektion på smågris orsakad av Streptococcus suis. Den
projektfas som Intervacc, tillsammans med Moredun Scientific i
Edinburgh, nu beviljats finansiering till innefattar medel för att
genomföra ett flertal viktiga utvecklingssteg inom INV274 projektet
(bl.a pre-kliniska effektstudier på smågris, antikroppsanalyser och
vaccination även av dräktiga suggor). EU-kommissionen har gjort
bedömningen att det tekniska och vetenskapliga samarbetet mellan
Intervacc och Moredun Scientific har ett tydligt europeiskt mervärde.
Därtill bedöms de konkreta resultaten från det innovativa
samarbetsprojektet att skapa betydande förändring på marknaden vid
kommersialisering.

Streptococcus suis orsakar svåra infektioner i vissa grisbesättningar
med förödande resultat för grisnäringen och har även gett upphov till
infektion på människa. Det finns nästan en miljard grisar i hela
värden och behovet av ett fungerande vaccin är mycket stort.
Befintliga konventionella vacciner har begränsad effekt och skyddar
ej mot alla stammar. I det nu pågående projektet används samma
framgångsrika teknologi med rekombinanta proteiner från bakteriens
yta som används i Intervaccs vaccin, Strangvac, mot kvarka på häst.

Vaccinutveckling är ett avgörande verktyg för att minska
överkonsumtionen av antibiotika och för att reducera den utbredda
resistensen av antibiotika. Globalt sett används betydligt mer
antibiotika inom djurhållning än inom humanmedicin, i vissa länder
upp till 80% som förebyggande och tillväxtbefrämjande åtgärd.
Användning och utveckling av vacciner inom djurhälsa har en årlig
tillväxt om ca 9%. Intervacc har nyligen även blivit tilldelade medel
från Vinnova för utvecklingen av ett vaccin mot Staphylococcus aureus
som orsakar juverinfektion på kor.

VD Jan-Ingmar Flock summerar "Kvalitetskraven och att flera av våra
projekt på kort tid rankats så väl av oberoende expertgranskare
befäster verkligen att Intervaccs projektportfölj för en ny
generation av vacciner inom djurhälsa är av stort intresse".

För mer information vänligen kontakta:
Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 juli 2018 kl. 08.30 CET.

Om Eurostars-2 programmet

Inom Eurostars kan FoU-intensiva bolag vinna offentlig finansiering
för att minska den finansiella risken i höginnovativa
utvecklingsprojekt. De projekt som prioriteras för finansiering ska
bedrivas genom internationellt samarbete och ha potential att skapa
banbrytande förändring på marknaden samt bidra till ökad
samhällsnytta.

Eurostars är ett gemensamt program mellan EUREKA och Europeiska
kommissionen, medfinansierad från de nationella budgetarna för 36
Eurostars deltagande stater och partnerländer och av Europeiska
unionen genom Horizon 2020. Under perioden 2014-2020 har den en total
budget på € 1,14 miljarder. Mer information finns på
https://www.eurostars-eureka.eu/

Om Moredun Scientific

Moredun Scientific är en kontraktsforskningsorganisation baserad i
Edingburgh, Skottland. Moredun Scientific är specialiserad på
djurhälsa och biosäkerhetsprovning av biofarmaceutiska läkemedel och
gör det möjligt för företag att utveckla, registrera och
kommersialisera sina produkter. Med en högspecialiserad personal och
en global kundbas har man bred erfarenhet för att säkerställa högt
ställda kvalitets- och leveranskrav. Läs gärna mer på
https://www.moredun.org.uk/commercial

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot
ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom
området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig
forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet
som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i
Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan
i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Eminova
Fondkommission AB som Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intervacc/r/intervacc-beviljas-eurostars-finan...
http://mb.cision.com/Main/4632/2573885/877250.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.