Du är här

2018-03-09

Intervacc: Kommuniké från extra bolagsstämma i Intervacc AB (publ)

Intervacc AB (publ) höll fredagen den 9 mars 2018 extra bolagsstämma
varvid följande beslut fattades.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med
företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 18
februari 2018 om att öka bolagets aktiekapital med högst 43 045
922,91 kronor genom nyemission av högst 21 522 960 aktier.

Emissionen ska ske med företrädesrätt för bolagets befintliga
aktieägare. För varje befintlig aktie i bolaget erhålls en (1)
teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av
fyra (4) nya aktier i bolaget för en teckningskurs om 2,85 kronor per
aktie.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är
berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 16 mars
2018.

Teckningsperioden löper från och med den 20 mars 2018 till och med den
3 april 2018, eller den senare dag som bestäms av styrelsen för
bolaget.

För ytterligare information om företrädesemissionen hänvisas till
tidigare pressmeddelanden som offentliggjordes den 18 respektive den
19 januari 2018.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 mars 2018 kl. 16:00 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområden är att utveckla en ny generation moderna
sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella
infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets
vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska
Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till
den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och
utvecklingsarbete. Intervaccaktien är sedan i april 2017 noterad på
NASDAQ First North listan med Remium Nordic Holding AB som Certified
Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intervacc/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/4632/2469153/803482.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.