Du är här

2017-05-17

Intervju: Ålandsbanken dynamisk ränta - konsten att förvalta i stigande ränteläge

I slutet på mars lanserade Ålandsbanken en ny räntefond; Ålandsbanken
Dynamisk Ränta. Syftet med nylanseringen är att erbjuda marknaden en fond
som kan dra nytta av såväl ett sjunkande som stigande ränteläge, detta
genom att fonden har ett brett mandat som ger utrymme att placera i ett
stort utbud av ränteinstrument globalt.

Fonden förvaltas av ett team som leds av Mikael Rosell. I en intervju med
Finwire ger han sin syn på dagens ränteläge och hur han ser att den nya
fonden ska kunna dra nytta av marknadsutvecklingen framåt.

Varför lanserar ni denna räntefond nu och vad anser du gör den intressant?

"Ålandsbanken Dynamisk Ränta har ett brett mandat med möjlighet att placera
i intressanta ränteinstrument globalt. Fonden har dessutom möjlighet att
röra sig inom ett generöst durationsspann, mellan minus 5 år till plus 10
år. Detta innebär i praktiken att fonden kan ge en positiv avkastning även
om marknadsräntorna stiger."

"Fondens breda mandat gör det möjligt att vara betydligt aktivare än någon
annan räntefond som vi känner till, det anser vi vara viktigt för att
manövrera i en miljö som sannolikt kommer innebära ett högre ränteläge
framöver. Trots att Riksbanken prognostiserar ett stigande ränteläge under
de närmaste åren fortsätter svenskarna att spara och placera i
traditionella obligationsfonder, vilka missgynnas av en ränteuppgång. Vi
ville erbjuda ett alternativ med möjlighet att dra nytta även av stigande
räntor.

Hur kommer ni praktiskt att bygga portföljen för att den ska skapa en
dynamisk avkastningsprofil?

"Fonden består av tre byggstenar. Den första byggstenen utgörs av så
kallade strategiska innehav där vi letar krediter genom att använda oss av
en renodlad bottom-up analys. Denna del består av en väsentlig andel
likvida placeringar såsom statsobligationer och bostadsobligationer,
eftersom vi vill ha utrymme att parera mer svårnavigerade marknader där
volymerna på kreditmarknaden går ned kraftigt. Denna del kommer ha ett lågt
avkastningskrav, men ska generera i storleksordningen 1-1,5 procent på
årsbasis."

"Den andra byggstenen kallar vi taktisk duration där vi kan gå mellan plus
10 år till minus 5 år. Vill vi gå kort räntemarknaden säljer vi helt enkelt
ränteterminer i denna del av portföljen.

"Den tredje byggstenen kallar vi taktisk kredit där vi positionerar oss
utifrån var vi tror kreditmarknaden är på väg.

När vi analyserar ränteutvecklingen framåt kommer vi att utgå från
scenario-analyser som tittar på var marknadspriserna för närvarande ligger
och vad vi tror om inflationspremier och realräntor vid ett bull respektive
bear-scenario.” Hur ser du på ränteläget just nu? "Vi befinner oss i ett
läge där räntorna är på extremt låga nivåer på grund av att centralbankerna
har valt att stimulera ekonomin under lång tid. Givet var räntorna befinner
sig idag så har vi svårt att se att de ska sjunka ytterligare. I takt med
att räntorna har sjunkit så har också investerare sökt sig längre ut på
riskskalan utan att få särdeles mycket betalt för det. Vi tror att vi
hamnat i ett läge där man måste ha en förberedelse för ett annat typ av
ränteklimat, och att man i detta sammanhang behöver hitta alternativ till
sina ränteplaceringar.” "Vad gäller vår scenario-analys så säger den oss
att vi ska hålla en försiktig durationsexponering, vi är neutrala på
kassadelen och håller en försiktig övervikt på korta krediter, i synnerhet
i Europa där dessa får stöd av fortsatta tillgångsköp från den europeiska
centralbanken." "Den stora frågan framåt anser vi vara när marknaden börjar
prisa bort risken för ett deflationsscenario."

Jonathan Furelid
Nyhetsbyrån FinWire
Twitter: @FinWireFunds

Finwire är en nyhetsbyrå som skriver om börs och finans. Tjänsten Finwire
Funds baseras på att fondbolag betalar för saklig och objektiv bevakning av
marknader och fonder. En lista över Finwire Funds kunder återfinns här.
(http://finwire.com/newswires/funds/finwire-funds-participating-clients/)

Författare FWF

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.