Du är här

2018-07-24

Intrum: Delårsrapport januari-juni 2018

Andra kvartalet 2018

· Koncernens nettoomsättning andra kvartalet 2018 ökade till 3 630
MSEK (1 796). Pro forma för andra kvartalet 2017 var
nettoomsättningen 3 204 MSEK.

· Rörelseresultatet förbättrades till 1 240 MSEK (476). Proforma för
andra kvartalet 2017 var rörelseresultatet 865 MSEK.

· Rörelseresultatet om 1 240 MSEK inkluderar engångsposter (NRI's)
om -173 MSEK (pro forma föregående år -192 MSEK), jämförelsestörande
poster om 218 MSEK (pro forma föregående år 0 MSEK) och omvärderingar
om -1 MSEK (pro forma föregående år 64 MSEK). Rörelseresultatet
exklusive engångsposter, jämförelsestörande poster och omvärderingar
ökade därför till 1 196 MSEK (proforma föregående år 993 MSEK).

· Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 701 MSEK (98), och
resultatet per aktie var 5,33 SEK (1,32).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 1 679 MSEK
(703).

· Det redovisade värdet av portföljinvesteringar har ökat med 7
procent sedan slutet av föregående kvartal. Kvartalets
portföljinvesteringar uppgick till 2 385 MSEK (pro forma föregående
år 1 287). Avkastningen på portföljinvesteringar var 15 procent (pro
forma föregående år 17 procent).

· Inom Kredithantering var omsättningstillväxten på pro forma-basis
16 procent (6 procent exlusive jämförelsestörande poster), och
verksamhetsmarginalen ökade till 34 procent (28 procent exklusive
engångsposter och jämförelsestörande poster).

Presentation av delårsrapporten

Delårsrapport och presentationsmaterial finns tillgängligt på
https://www.intrum.com/investors/

Rapporten kommenteras av verkställande direktör och koncernchef Mikael
Ericson samt tf finansdirektör Thomas Moss vid en livesänd webcast
kl. 09.00 den 24 juli 2018. Presentationen kommer att hållas på
engelska.

För att lyssna till konferensen via telefon, vänligen ring:

+44 20 3008 9817 (UK)

+46 8 5063 9549 (SE)

+1 855 831 5947 (US)

Länk till direktsänd webcast
(https://tv.streamfabriken.com/intrum-q2-2018)

Länk till webcast finns även på www.intrum.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Ericson, VD & koncernchef, tel: +46 8 546 102 02

Thomas Moss, tillförordnad Ekonomi- och finansdirektör, tel: +46 8 546
102 02

Louise Bergström, Investor Relationsdirektör, tel: +46 8 546 103 42

Thomas Moss är kontaktperson enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juli 2018 kl.
07.00 CET.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster
med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att
utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra
företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta
hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se
till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att
bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande
medarbetare som hjälper omkring 80 000 företag runt om i Europa.
Under 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,2 miljarder kronor.
Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad
på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intrum/r/delarsrapport-januari-juni-2018,c2580454
http://mb.cision.com/Main/8612/2580454/882489.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.