Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-02-08

Intrum Justitia: Nöjda med 2011 - VD

(SIX) Kredithanteringsföretaget Intrum Justitia redovisade
ett förbättrat resultat för det fjärde kvartalet 2011 jämfört
med samma period i fjol. Resultatet före skatt inkom något under
förväntan, samtidigt som nettoresultatet inkom över förväntan.
Utdelningen föreslogs höjas till 4,50 kronor per aktie, upp från
4,10 kronor i fjol, vilket var något mer än väntat.
"Vi är nöjda med 2011. Rörelsevinsten ökade med 22 procent,
vinsten per aktie likadant. Rörelsemarginalen ökade från 19 till
22 procent. Det är ett bra år och det visar att det
förbättringsprogram som vi initierade 2009 och sedan har drivit
har effekt under 2011", sammanfattar vd Lars Wollung året i en
intervju med Nyhetsbyrån SIX.
Marknaden för köp av avskrivna fordringar (Purchased Debt)
bedömer vd Lars Wollung som god.
"PD-marknaden är bra. Våra investeringar i portföljer med
förfallna fordringar ökade med 72 procent under 2011 så det är
en god tillväxt tycker vi. Vi tror att den marknaden kommer att
fortsätta vara god under de kommande åren. Det gör att vi har en
väldigt fin riskspridning, vilket gör att vi har en jämn och
stabil avkastningsnivå i linje med vad vi har levererat de
senaste fem åren", kommenterar vd:n.
Vidare förutser Lars Wollung att marknaden för mycket stora
bankportföljer kommer att förbättras under kommande år. Däremot
förklarar han att det är omöjligt att säga exakt när det kan bli
aktuellt med affärer och att bolaget fortsätter att arbeta med
de små portföljerna tillsvidare.
"De nya krav som bankerna omfattas av innebär att de antingen
måste genomföra nyemissioner eller sälja tillgångar. Den väg de
primärt verkar välja är att sälja av tillgångar. Därför
förväntas försäljningen av skulder som vi är specialiserade på
att öka under kommande år", förklarar vd:n.
Möjligheterna till att köpa en stor portfölj framöver
sammanfattar han med att bolaget jobbar intensivt med detta, men
han säger samtidigt att det är omöjligt att ge någon direkt
guidning om när det kan tänkas ske.
"Däremot kan man säga att de strukturella drivkrafterna av
marknaden är att bankernas Baselkrav, primärkapitalkrav och
politiska krav innebär att banksektorn kommer att stärkas under
kommande år. Och när många av Europas stora banker har en så låg
marknadsvärdering i förhållande till det egna kapitalet, då är
det mindre attraktivt att göra nyemission. Då blir den andra
vägen ut att minska balansräkningen och göra sig av med
tillgångar som drar mycket primärkapital", resonerar han.
"Det innebär mycket sannolikt försäljning av portföljer, även
sådana portföljer som vi är specialiserade på (icke säkrade
konsumentkrediter, SIX anm.)", säger vd:n vidare och är
optimistisk rörande utsikterna.
För affärsområdet Kredithantering bedömer vd:n att
inkasserbarheten är fortsatt stabil överlag.
"De stora penseldragen i Europa är att inkasserbarheten är
oförändrad. Vi ser ingen skillnad totalt sett, ännu. Men
naturligtvis om makroläget försämras och turbulensen ökar,
framförallt om det slår igenom i form av ökad arbetslöshet, så
kommer det att påverka Intrum negativt".
Lars Wollung förklarar vidare att det upplevs en skillnad
mellan olika verksamhetsländer, där Norden och de tysktalande
länderna påvisar en mer stabil bild än vad som ses i sydliga
Europa.
Inför 2012 strävar Intrum Justitia med att uppnå sina
finansiella mål, men förklarar samtidigt att man inte ger någon
direkt guidning.
"Det vi kommer se är att rörelsevinsten och vinsten per aktie
kommer att öka mer än vad omsättningen ökar. Det har att göra
med de fortsatt goda förbättringsmöjligheterna som bolaget har".
Lars Wollung noterar att han är mest nöjd med den goda ökning
och den stabilitet som bolaget har där de köper förfallna
fordringar.
"Vi har en god investeringsökning och en fortsatt väldigt god
avkastningsnivå trots volymökningen som är kraftig. Vi har många
små portföljer, vi är inte beroende av att marknaden av stora
fordringar ska explodera, vi kan ha en god utveckling i alla
fall. Det är jag speciellt nöjd med", avslutar vd:n.

Caroline Karlander, tel +46 31 350 64 73
caroline.karlander@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.