Du är här

2017-05-18

Invent Medic Sweden: Intervju med VD Karin Bryder

Våren 2017 har varit en intensiv tid i Invent Medic Sweden AB ("Invent
Medic"). Bolaget arbetar i högt tempo för att färdigställa den
kliniska studien och CE-märkningen av TVS inför den kommande
marknadslanseringen. Vidare har en företrädesemission genomförts.
Under våren har bolaget även gjort nyrekryteringar till både personal
och styrelse samt deltagit på mässor och knutit kontakt med bland
annat de uroterapeuter och gynekologer som bolaget bedömer kommer
utgöra Key Opinion Leaders och tidiga kunder i marknadslanseringen.
Med anledning av dessa aktiviteter har en intervju med Invent Medics
VD, Karin Bryder, genomförts.

Kan du sammanfatta det viktigaste som hänt i Invent Medic sedan
företrädesemissionens avslutande?

En viktig sak som jag vill belysa är den betydande förstärkning av vår
organisation som skett, dels genom nyrekryteringar och dels genom
inval av nya ledamöter till vår styrelse. På rekryteringssidan har vi
anställt Elisabeth Sthengel som Design and Development Manager och
Karianne Ellekrans som Marketing Manager. Elisabeth kommer initialt
att leda den pågående kliniska studien av TVS tillsammans med Devicia
som är det konsultbolag som har uppdraget att hantera olika aspekter
kring den kliniska studien. Rekryteringen av Elisabeth är ett led i
att stärka Invent Medics pågående arbete med att slutföra arbetet
kring den kliniska studien av TVS inför CE-märkningen men också för
att kunna hantera nya produkter inom området kvinnors hälsa. Karianne
har mycket betydelsefulla erfarenheter avseende marknadsutveckling
och kommer att leda det förberedande arbetet inför TVS introduktion
på marknaden. Karianne ska även leda bolagets arbete kring skapandet
av en profil inom kvinnors hälsa. Jag är övertygad om att Elisabeth
och Karianne kommer att bidra positivt med sin respektive expertis.
På årsstämman som hölls den 5 maj 2017 valdes även Helena Liljedahl
och Johan Wennerholm in som nya ledamöter i Invent Medics styrelse.
Helena Liljedahl har över 25 års erfarenhet av arbete inom marknad,
försäljning, produktion, outsourcing, consulting, finans och
ledningsarbete, framför allt på konsumentvaruföretag. Johan
Wennerholm har omfattande erfarenhet från utveckling av
medicintekniska produkter då han tidigare innehaft ledande positioner
på ett antal biotechbolag. Tillsammans kommer de att bidra med
strategisk nyckelkompetens till styrelsen gällande kommersialisering
av vår produkt. Min bedömning är att vi nu har uppnått den kritiska
massa gällande kompetens i organisationen som behövs för att i högt
tempo kunna avsluta studien av TVS och förbereda bolaget för
kommersialiseringsfasen.

Under våren har Invent Medic även deltagit på ett antal
branschträffar. Kan du berätta mer om dessa?

Med anledning av vår planerade produktlansering är det av yttersta
vikt att vi är närvarande på relevanta kongresser och konferenser för
att öka medvetenheten om vår produkt. Vi har deltagit dels på
OGU-dagarna i Helsingborg den 24-25 april, organiserad av Svensk
förening för obstetrik och gynekologi samt på Uroterapeutisk
förenings kongress i Malmö den 10-12 maj. Under dessa konferenser har
TVS tagits emot mycket väl och vi har lyckats etablera kontakt med
ett stort antal läkare och uroterapeuter. Det är glädjande att dessa
yrkesverksamma professioner inom vårt fält ger oss positiv respons på
vår produkt eftersom de kommer att vara de som primärt kommer att
rekommendera TVS till vår målgrupp när produkten lanseras.

Vilken roll kommer de kontakter ni nu har etablerat spela i er
kommande marknadslansering?

De kommer ha en mycket viktig roll. Att få med sig de personer i
vården som direkt träffar vår målgrupp, så kallade Key Opinion
Leaders, vid marknadslansering av en ny produkt inom sjukvården är
avgörande eftersom en rekommendation från deras sida kan utgöra
grunden för ny praxis om hur en viss sjukdom eller åkomma bör
behandlas. Att nu ha etablerat kontakt med både läkare och
uroterapeuter är därför mycket viktigt för oss eftersom det utgör en
av hörnstenarna i en lyckad marknadslansering av TVS. Jag tror
dessutom att mycket av vår tidiga försäljning kommer ske till
kliniker som redan nu visat intresse för TVS och därför är det
viktigt för oss att vi lägger mycket resurser på marknadsbearbetning
och fortsätter synas på branschträffar.

Kan du berätta mer om pågående aktiviteter i bolaget?

Jag vill poängtera att det är febril aktivitet i bolaget med många
pågående aktiviteter. Vi arbetar, som vi tidigare berättat om,
fokuserat och intensivt med att genomföra och färdigställa den
kliniska studien av TVS. Det är med anledning av att vi vill driva
detta arbete så effektivt som möjligt som vi har anställt Elisabeth
Sthengel eftersom hon har stor erfarenhet av att driva
utvecklingsprojekt och kliniska studier. Parallellt med detta arbetar
vi, under Karianne Ellekrans ledning, även hårt med att förbereda
bolaget för kommersialisering eftersom vi vill vara redo att gå till
marknad så fort studien är avslutad och TVS är CE-märkt. Vår
huvudsakliga målsättning är att hålla den tidsplan vi har
kommunicerat. Den intensiva aktiviteten i bolaget och den positiva
respons vi nu har fått på branschträffar ger oss goda förhoppningar
om att detta kan ske.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 070 683 41 44
E-post: info@inventmedic.com

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat
en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig
ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och
Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive
utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden
Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten
baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande
verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en
icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan
använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att
tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett
betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och
innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till
kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet.
Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och
behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge
hälsoekonomiska fördelar för samhället. Invent Medic Sweden AB är
noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är
SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och
www.aktietorget.se
(http://www.aktietorget.se/Instrument.aspx?InstrumentID=SE0007603402)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/invent-medic-sweden/r/intervju-med-vd-karin-br...
http://mb.cision.com/Main/13708/2269000/676610.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.