Du är här

2017-08-28

Invent Medic Sweden: Invent Medic: Delårsrapport jan-jun 2017

Sammanfattning av halvårsrapport

FÖRSTA HALVÅRET (januari - juni 2017)

· Bolagets försäljning uppgick till 0 (0) KSEK.
· Aktiverat arbete för egen räkning 353 (477) KSEK.
· Kostnaderna uppgick till 3 811 (2 278) KSEK.
· Resultatet före och efter skatt uppgick till -3 458 (-1 810) KSEK.
· Resultat per aktie uppgick till -0,38 (-0,23) SEK.
· Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 10 501 KSEK

ANDRA KVARTALET (april - juni 2017)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) KSEK.
· Aktiverat arbete för egen räkning 170 (255) KSEK.
· Kostnaderna uppgick till 2 183 (1 220) KSEK.
· Resultatet före och efter skatt uppgick till -2 013 (-966) KSEK.
· Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,12) SEK.
· Fr.o.m. 2016 aktiveras utvecklingskostnader som är relaterade till
CE-märkning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

· Invent Medic meddelar den 5 maj 2017 att tidsplanen för
lanseringen av TVS har uppdaterats. Enligt tidigare plan skulle den
kliniska multicenterstudien av TVS färdigställas under Q2 2017 men på
grund av hård belastning inom vården har f.n. ett mindre antal
kliniker än beräknat hittills kunnat engageras i studien. Detta
tillsammans med en brist på initial tid hos de kliniker som ingår i
studien, har medfört en fördröjning av patientrekryteringen. Studien
är nu beräknad att färdigställas under Q4 2017.

· Invent Medic publicerar presentation av Lars Persson, Lars
Wilander, Jan Clarén, Gun-Britt Fransson som föreslagna för omval
till styrelsen samt Johan Wennerholm och Helena Liljedahl som
föreslagna nya styrelseledamöter.

· Invent Medics styrelseledamot Jan Claréns ägarandel i Invent Medic
minskar till under 10 procent (som en följd av den företrädesemission
som genomfördes i mars 2017).

· Invent Medic rekryterar Elisabeth Sthengel som Design and
Development Manager och Karianne Ellekrans som Marketing Manager.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Invent Medic erhåller bidrag från Vinnova med 170 000 SEK för
projektet "Förberedande arbete för lansering av TVS i Europa (exkl.
Sverige)"

Resultat i korthet

KSEK 2017 2016 2017 2016 2016
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec
Rörelsens intäkter 170 255 353 477 840
Rörelsens kostnader -2183 -1220 -3811 -2278 -5073
Rörelsens resultat -2013 -965 -3458 -1801 -4233
Periodens resultat -2013 -966 -3458 -1810 -4243

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 070 683 41 44
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 augusti 2017.

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat
en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig
ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och
Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive
utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden
Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten
baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande
verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en
icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan
använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att
tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett
betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och
innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till
kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet.
Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och
behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge
hälsoekonomiska fördelar för samhället. Invent Medic Sweden AB är
noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är
SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och
www.aktietorget.se
(http://www.aktietorget.se/Instrument.aspx?InstrumentID=SE0007603402)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/invent-medic-sweden/r/invent-medic--delarsrapp...
http://mb.cision.com/Main/13708/2334197/714445.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.