Du är här

2018-03-08

Invent Medic Sweden: Invent Medic Sweden AB planerar för utvidgad lansering till en större målgrupp genom varumärket Arc...

Invent Medic Sweden AB ("Invent Medic") meddelar härmed att styrelsen
beslutat att utvidga marknadslanseringen av TVS i Sverige till att
omfatta både konsumentmarknad och sjukvård. Styrelsen bedömer att den
utvidgade marknadslanseringen kommer att öka tillgängligheten av
produkten och ge bolaget utökade marknadsmöjligheter. TVS, som
nyligen genomgått en klinisk studie med positiva resultat, kommer
därmed att kunna användas för att hindra urinläckage vid
ansträngningsinkontinens oavsett om kvinnan har sökt sig till vården
eller ej. Den utvidgade marknadslanseringen föranleder ingen
tidsförskjutning, utan TVS är avsedd att marknadslanseras enligt plan
i Sverige efter sommaren 2018. TVS kommer att marknadslanseras under
det nya varumärket Arcamea, vilket på lång sikt kommer att fungera
som ett varumärke där en portfölj av produkter och behandlingar
riktade mot kvinnors hälsa saluförs. Arcameas webbplats
(www.arcamea.com) har idag offentliggjorts.

TVS har nyligen validerats i en klinisk studie vilken visade
signifikant reduktion av urinläckage och att produkten är säker att
använda. TVS ska nu genomgå CE-märkningsprocess och marknadslansering
är planerad att ske efter sommaren 2018. Invent Medics initiala plan
var att marknadslansera TVS till sjukvården. Ansträngningsinkontinens
är emellertid ett utbrett problem. Var femte kvinna över 35 år
besväras av återkommande urinläckage. Styrelsen har därför beslutat
att utvidga marknadslanseringen av TVS genom att inkludera
konsumentmarknaden parallellt med sjukvården. Marknadslanseringen
kommer således att ske dels genom direktförsäljning och införsäljning
mot apotek samt genom införsäljning till sjukvården. Med den
utvidgade lanseringen är målsättningen att fler kvinnor ska kunna
erbjudas en effektiv och säker produkt för att minska problematiken
med ansträngningsinkontinens. Denna lanseringsplan för TVS innebär
inte någon förskjutning gentemot ursprunglig tidsplan, utan
marknadslanseringen i Sverige planeras efter sommaren 2018.

Marknaden för området "Kvinnors Hälsa" bedöms av styrelsen som
omfattande. Invent Medic ser möjligheter att vidga sin
produktportfölj med kompletterande produkter inom hälsoområdet och
lanserar därför varumärket Arcamea (www.arcamea.com). Arcamea betyder
"min ask" på latin och representerar dels en säker plats för lagring
av föremål dels bolagets kunskap och lösningar som ger kvinnor ökad
makt när det gäller deras hälsa. TVS, som kommer att få ett nytt namn
i samband med marknadslansering, är den första produkten som kommer
att marknadslanseras under Arcameas varumärke.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811710
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 mars 2018.

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat
en medicinteknisk produkt benämnd TVS som är ett icke-kirurgiskt
hjälpmedel vid kvinnlig ansträngningsinkontinens. TVS är utvecklad i
syfte att öka livsglädjen för de många kvinnor som idag känner sig
osäkra och bundna av urinläckage pga. ansträngningsinkontinens.
Produkten har validerats i en klinisk studie med goda resultat och är
patenterad i USA och Europa. TVS baseras på samma vetenskapliga grund
och har en liknande verkningsmekanism som den så kallade TVT-metoden,
vilken är Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig
ansträngningsinkontinens. TVS kan dessutom användas under den tiden
som andra icke-kirurgiska behandlingar genomförs så att kvinnan
direkt kan få en lättnad. Invent Medics vision är att erbjuda nya och
innovativa medicintekniska produkter till kvinnor med målsättningen
att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta
säkra, effektiva och trygga produkter som ska vara lätta att använda.
Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och
aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se
www.inventmedic.com och www.aktietorget.se
(http://www.aktietorget.se/Instrument.aspx?InstrumentID=SE0007603402)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/invent-medic-sweden/r/invent-medic-sweden-ab-p...
http://mb.cision.com/Main/13708/2467595/802345.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.