Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-28

Investment AB Latour: Valberedningens förslag rörande styrelse inför årsstämman 2019

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa
årsstämma, oförändrat ska bestå av åtta stämmovalda styrelseledamöter
utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att Olle Nordström, Carl Douglas, Eric
Douglas, Anders Böös, Mariana Burenstam Linder och Lena Olving
omväljs som ledamöter i styrelsen samt att Joakim Rosengren och Johan
Hjertonsson väljs som nya ledamöter i styrelsen. Anders G Carlberg
och Jan Svensson har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås
omval av Olle Nordström.

Joakim Rosengren är född 1960 och är VD och Koncernchef på DeLaval
International AB. Tidigare har han bland annat haft ledande
befattningar inom Tetra Pak-koncernen, senast som VD på Tetra Pak
Nordic och Tetra Pak Packaging Material. Joakim är utbildad
civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm.

Johan Hjertonsson är född 1968 och är tillträdande VD och Koncernchef
på Investment AB Latour (publ), 1 september 2019. Johan har tidigare
erfarenhet som VD och Koncernchef på AB Fagerhult och Lammhults
Design Group AB samt i olika ledande befattningar inom
produktutveckling och marknadsföring inom Electrolux-koncernen. Han
är utbildad civilekonom på Lunds Universitet.

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av följande ledamöter:
Gustaf Douglas, ordförande (huvudaktieägare), Fredrik Palmstierna
(familj och bolag), Olle Nordström, (Skirner AB) och Göran Espelund
(Lannebo fonder).

Valberedningens övriga förslag inför årsstämman den 7 maj 2019 och
motiverade yttrande beträffande den föreslagna styrelsen kommer att
återfinnas på bolagets webbplats www.latour.se i samband med att
kallelsen offentliggörs.

Göteborg, 28 mars 2019

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olle Nordström, ledamot i Valberedningen, 08 463 37 63

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars
2019, kl. 10.30 CET.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en
helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där
Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består
av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 55 miljarder
kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 11 miljarder kronor.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/investment-ab-latour/r/valberedningens-forsla...
https://mb.cision.com/Main/487/2774927/1015482.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.