Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-10

Investment AB Öresund: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014

·
Substansvärdet ökade med 11,1 procent till 164 kronor per aktie

·
Index steg med 5,0 procent

·
Resultatet per aktie uppgick till 16,38 (11,01) kronor

SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 11,1 PROCENT

Koncernens substansvärde uppgick den 31 mars 2014 till 164 kronor per
aktie[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1), vilket är en ökning
med 11,1 procent, sedan utgången av 2013 (148 kronor per aktie den 31
december 2013). Detta är 6,1 procentenheter bättre än SIX Return
Index ("Index"), som steg med 5,0 procent under motsvarande period.

Störst positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade
innehaven i Bilia och Fabege. Inget innehav påverkade substansvärdet
väsentligt negativt.

Börskursen (senaste betalkurs) den 31 mars 2014 var 197,50 kronor
(131,25 kronor den 31 december 2013), vilket innebar en
totalavkastning om 50 (11) procent under delårsperioden.

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MARS 2014

Antal Kurs, Marknads Kr/akt Andel,
kr -värde, ie %
Mkr
Noterade värdepapper
Bilia 4 497 619 207,00 931 41 25,0
Fabege 6 000 000 84,35 506 22 13,6
SEB 2 000 000 88,80 178 8 4,8
ABB 1 000 000 167,30 167 7 4,5
Volvo[2] (http://connec 1 500 000 102,80 154 7 4,1
t.ne.cision.com#
_ftn2)
TeliaSonera 3 000 000 48,80 146 6 3,9
Svolder[3] (http://conn 1 581 129 89,00 141 6 3,8
ect.ne.cision.co
m#_ftn3)
FinnvedenBulten 1 600 000 68,75 110 5 3,0
Övriga noterade 496 22 13,3
värdepapper
Summa noterade 2 830 125 76,0
värdepapper
Onoterade värdepapper
Carnegie[4] (http://con 307 13 8,2
nect.ne.cision.c
om#_ftn4)
Acne 133 6 3,6
Övriga onoterade 31 1 0,8
värdepapper
Summa onoterade 470 21 12,6
värdepapper
Övriga tillgångar och 425 19 11,4
skulder,
netto[5] (http://connec
t.ne.cision.com#
_ftn5)
Totalt 3 725 164 100,0

Delårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande
länk.

Stockholm den 11 april 2014
Fredrik Grevelius
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Fredrik Grevelius, telefon 08 - 402 33 00.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Substansvärdet per aktie
är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade
antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund").

Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.
[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) Varav 175.000 A-aktier
(kurs 104,20).

[3] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref3) Varav 90.852 A-aktier
(kurs 92,50).

[4] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref4) Avser aktier, konvertibla
preferensaktier och konvertibelt förlagslån.

[5] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref5) Varav likvida medel
uppgick till 402 Mkr.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/investment-ab-oresund/r/delarsrapport-1-januar...
http://mb.cision.com/Main/1772/9567522/232278.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.