Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-25

Investment AB Öresund: Öresunds valberedning inför årsstämman 2020

Vid årsstämman 2015 i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund" eller
"Bolaget") antogs såväl principer för utseende av valberedning som
instruktion för valberedningen, som skall gälla till dess att
bolagsstämman beslutar annorlunda. Enligt gällande principer för
utseende av valberedning i Bolaget skall valberedningen bestå av en
representant för envar av de fyra största aktieägarna eller
aktieägargrupperna i Bolaget. Namnen på valberedningens ledamöter
samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex
månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart
före offentliggörandet.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den
ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte
valberedningen enas om annat. Det åligger valberedningens ordförande
att sammankalla valberedningen.

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

· Mats Qviberg, representerande Mats Qviberg med familj,
valberedningens ordförande

· Sten Dybeck, representerande Sten Dybeck med familj
· Magnus Hybbinette, representerande Elsa och Harry Gabrielssons
Stiftelse

· Astrid Ohlin, representerande sig själv
Mats Qviberg har utsetts till ordförande i valberedningen. Mats
Qviberg är i dag ordförande i Bolagets styrelse. Valberedningen
avviker från "Svensk kod för bolagsstyrning" vad gäller att
styrelsens ordförande även är ordförande i valberedningen.
Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen
är en central del i utövandet av ägande.

Årsstämman kommer att hållas tisdagen den 31 mars 2020 i Stockholm.
Valberedningen har för avsikt att i god tid före årsstämman
presentera förslag avseende; val av styrelse och styrelseordförande
samt eventuell vice ordförande i styrelsen, arvoden för styrelsens
medlemmar, val av revisor och arvodering av revisor, val av
ordförande vid stämman, samt, i den mån så anses erforderligt,
förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman
2020 kan göra det via e-post till: info@oresund.se eller med post
till: Valberedningen, Investment AB Öresund, Box 7621, 103 94
Stockholm. För att inkomna förslag skall kunna behandlas bör dessa
vara valberedningen tillhanda senast den 14 januari 2020.

Stockholm den 25 september 2019

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Mats Qviberg, valberedningens ordförande, telefon
08 - 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 september 2019
klockan 10.50 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/investment-ab-oresund/r/oresunds-valberedning...
https://mb.cision.com/Main/1772/2916752/1112806.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.